Τοποθέτηση ανάληψης καθηκόντων Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου 01/09/2019.

01/09/2019 0
Αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για μένα σήμερα η εκλογή μου ως Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Καστοριάς. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Καστοριάς, κ. Γιάννη Κορεντσίδη, που με πρότεινε για τη θέση αυτή, το σύνολο…