Έκθεση – κόλαφος για εφορίες, Υγεία και αεροπορική βιομηχανία. Γενικοί διευθυντές διορίζονται με πλαστά δικαιολογητικά.

12/07/2013 0

Διαφθορά στην ΕλλάδαΜέχρι και Γενικοί Διευθυντές διορίζονταν με πλαστά πιστοποιητικά! Στο πλαίσιο διερεύνησης επώνυμης καταγγελίας προέκυψε ότι υπάλληλος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Έργων επελέγη από το Ειδικό Συμβούλιο Επιλογής Προϊσταμένων, σε θέση γενικού διευθυντή βάσει μοριοδότησης που όμως δεν ανταποκρινόταν στα πραγματικά στοιχεία του υπηρεσιακού φακέλου της.

Επίσης διαπιστώθηκε ότι το υπηρεσιακό σημείωμα με την επίμαχη μοριοδότηση είχε υπογράψει και διαβιβάσει αρμοδίως η ίδια η υπάλληλος στο συμβούλιο, από τη θέση της προϊσταμένης Διεύθυνσης Προσωπικού που κατείχε προηγουμένως. Στο σημείωμα η υπάλληλος βεβαίωνε ότι κατέχει την αγγλική γλώσσα σε επίπεδο «πολύ καλά». Όμως ο «τίτλος σπουδών» που επικαλείτο δεν ήταν παρά μια βεβαίωση παρακολούθησης κύκλου μαθημάτων του Βρετανικού Συμβουλίου, που όπως διαπιστώθηκε από αλληλογραφία του Επιθεωρητή με το Βρετανικό «δεν αποτελεί επ’ ουδενί πιστοποιητικό γλωσσομάθειας». Ασκήθηκε πειθαρχική δίωξη από τον Επιθεωρητή, η υπάλληλος όμως απαλλάχθηκε από το Πειθαρχικό. Κατά της απαλλακτικής απόφασης ασκήθηκε ένσταση από τον Επιθεωρητή στο Δευτεροβάθμιο Πειθαρχικό, το οποίο επίσης απάλλαξε την υπάλληλο και η υπόθεση τέθηκε στο αρχείο!

Ο… καθηγητής 
Στα μαλακά έπεσε όμως και εκπαιδευτικός ο οποίος επισκεπτόταν πορνογραφικές σελίδες εν ώρα μαθήματος. Ο Επιθεωρητής υπέβαλε ένσταση κατά απόφασης του Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Αθήνας με την οποία επιβλήθηκε η ποινή του προστίμου αποδοχών 40 ημερών σε εκπαιδευτικό που κατά τη διάρκεια του μαθήματος της πληροφορικής σε μαθητές Γενικού Λυκείου, επισκεπτόταν σελίδες του τύπου «sex in Athens», ενώ συνομιλούσε μέσω facebook με μαθήτριες τις οποίες προσκάλεσε για καφέ και για συζήτηση με θέμα τις σχέσεις ανδρών και γυναικών, ενώ τους έδινε και τον αριθμό του κινητού του, για να επικοινωνήσουν μαζί του.

Ο κ. Ρακιντζής κατά την παρουσίαση της έκθεσης υποστήριξε ότι κατά το διάστημα που του είχε αφαιρεθεί η δικαιοδοσία ενστάσεων κατά αποφάσεων πειθαρχικών συμβουλίων «έγινε πλυντήριο ξεπλύματος επίορκων». Άφησε μάλιστα και αιχμές κατά της προηγούμενης ηγεσίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναφορικά με την ρύθμιση που προωθούσε τη συγχώνευση του Γενικού Επιθεωρητή με το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών.

Στην ΕΑΒ 
Κακοδιαχείριση ύστερα από διενέργεια διοικητικού και οικονομικού ελέγχου διαπίστωσε ο Επιθεωρητής και στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ). Μεταξύ των άλλων, διαπιστώθηκε ότι είχαν δαπανηθεί μεγάλα ποσά για τη σύναψη συμβάσεων με εξωτερικούς νομικούς συνεργάτες, ενώ η νομική υπηρεσία της εταιρείας είναι πλήρως στελεχωμένη. Βρέθηκαν δαπάνες μη αιτιολογημένης σκοπιμότητας για συμβούλους επικοινωνίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι γινόταν ανάθεση σοβαρού κατασκευαστικού έργου σε υπεργολάβους, χωρίς κριτήρια επιλογής αναδόχου, χωρίς χρονοδιαγράμματα υποχρεώσεων και δεσμεύσεων του αναδόχου. Επισημάνθηκαν επίσης υπέρογκες αμοιβές για υπερωριακή απασχόληση οδηγών.

Ο οδηγός του προέδρου λάμβανε μέχρι και 32.070 ευρώ ετησίως για υπερωρίες και ο οδηγός του διευθύνοντος συμβούλου μέχρι και 32.389 ευρώ. Υπήρχε πλήθος μη αναγκαίων επιχορηγήσεων περί τα 100.000 ευρώ ετησίως σε διάφορους φορείς, συλλόγους, σωματεία και ιδρύματα. Για λειτουργία της εταιρείας είχαν συναφθεί ομολογιακά δάνεια με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου συνολικού ύψους κατά την ελεγχόμενη περίοδο 730 εκατ. ευρώ. Επειδή η εταιρεία βρισκόταν σε αδυναμία εξυπηρέτησης των δανείων, κατέπιπταν οι εγγυήσεις και τα δάνεια εξοφλούντο από το Δημόσιο.

Μεγάλη ζημιά υπέστη το Δημόσιο από τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ αγροτών, λόγω μη διενέργειας τακτικού και οριστικού φορολογικού ελέγχου. Ο επιθεωρητής διαπίστωσε ότι οι περισσότερες ΔΟΥ δεν διενεργούσαν τους απαραίτητους ελέγχους, με αποτέλεσμα να παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα όχι μόνο είσπραξης παράνομων επιστροφών ΦΠΑ από αγρότες, αλλά και μεγάλης άνθησης και επέκτασης του φαινομένου έκδοσης και διακίνησης πλαστών εικονικών τιμολογίων. Η ζημία του Δημοσίου ανέρχεται σε αρκετές δεκάδες εκατομμύρια ευρώ.

Άλλος προβληματικός τομέας είναι το σύστημα Υγείας τόσο ως προς την παροχή των υπηρεσιών υγείας, όσο και ως προς την προμήθεια υγειονομικού υλικού. Ειδικότερα ο Επιθεωρητής κάνει λόγο για «υπόγειες διαδρομές με κατευθυνόμενη συνταγογραφία και διόγκωση της δαπάνης». Σημαντική οικονομική αιμορραγία προκαλούν οι υπερτιμολογήσεις των χρησιμοποιούμενων ιατρικών μοσχευμάτων, μηχανημάτων κ.λπ.

Στο «μικροσκόπιο» του Επιθεωρητή βρέθηκαν και οι χρηματοδοτήσεις Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων. Από τους ελέγχους που μέχρι σήμερα έχουν διενεργηθεί από τις ΔΟΥ προκύπτει ότι οι περισσότερες ΜΚΟ δεν έχουν υποβάλει από την ημερομηνία έναρξης εργασιών τους τις προβλεπόμενες από τον νόμο δηλώσεις (όπως φορολογίας εισοδήματος, συγκεντρωτικές τιμολογίων, ΦΠΑ) κ.λπ.

1.499 υποθέσεις
Συνολικά στο γραφείο του Επιθεωρητή κοινοποιήθηκαν 236 πειθαρχικές αποφάσεις και για 25 περιπτώσεις σσσσσ(ποσοστό 11%) ο επιθεωρητής υπέβαλε ένσταση. Διερευνήθηκαν 1.499 υποθέσεις εκ των οποίων οι 1.434 κρίθηκε ότι εντάσσονται στην ελεγκτική αρμοδιότητα του γενικού επιθεωρητή.

Στο αρχείο οι μισές
Το 50,1 % των υποθέσεων τέθηκε υπόψη μέσω επωνύμων καταγγελιών. Η οικονομική διαχείριση συνιστά και για το 2012 τη μεγαλύτερη θεματική κατηγορία (38% των υποθέσεων). Παράλληλα, οι δήμοι αποτελούν το κέντρο του ελέγχου στο 35,9% των υποθέσεων.

Επιστροφές ΦΠΑ
Μεγάλη ζημιά υπέστη το Δημόσιο από τις παράνομες επιστροφές ΦΠΑ αγροτών, λόγω μη διενέργειας τακτικού και οριστικού φορολογικού ελέγχου. Ο επιθεωρητής διαπίστωσε ότι οι περισσότερες ΔΟΥ δεν διενεργούσαν τους απαραίτητους ελέγχους.

πηγή: http://www.imerisia.gr/