Γ’ Συνδιάσκεψη ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης, 10-11 Νοεμβρίου 2001, Χαλκιδική.

20/03/2012 0

Ζούμε το σήμερα, δημιουργούμε το αύριο”, αυτό ήταν το σύνθημα για τις εργασίες της τρίτης συνδιάσκεψης της ΔΑΠ-ΝΔΦΚ Θεσσαλονίκης, που πραγματοποιήθηκε το Νοέμβριο του 2001 στη Χαλκιδική.

Τα αποτελέσματα των εργασιών της, ακόμα και στις μέρες μας, είναι πρωτοπόρα. Με αιχμή του δόρατος την πραγμάτευση και τον προβληματισμό μας, το θέμα των μη κρατικών πανεπιστημίων, που ακόμα και ως σήμερα είναι θέμα ταμπού, αδιαφορώντας οι υπεύθυνοι για το κόστος που έχει η μη ίδρυσή τους.

Συμμετοχή, παλμός και ουσιαστικά αποτελέσματα.

Η σπουδαιότητα, αλλά και η ουσία της συνδιάσκεψης φαίνεται και από το δημοσίευμα στην Εφημερίδα “Ελεύθερος Τύπος 7/1/2002”.(δεξιά)

Οι υπόλοιπες θεματικές ομάδες ήταν:

“Ο ρόλος της Ελλάδας στα Βαλκάνια”,

“Τεχνολογία ελέγχει ή ελέγχεται”,

“Ολυμπιακοί αγώνες”.

Θέματα του 2001 τα οποία προβληματίζουν την κοινωνία μέχρι τις μέρες μας.