Η νέα Διοίκηση του Δήμου Καστοριάς, Αντιδήμαρχοι και Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου.

29/08/2019 0

Οι νέοι αντιδήμαρχοι είναι οι εξής:
Αντιδήμαρχος Διοικήσεως Συντονισμού: Κωνσταντίνος Τσανούσας
Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας: Τριαντάφυλλος Παπαδόπουλος
Αντιδήμαρχος Τουρισμού και Πολιτισμού: Χρήστος Μουρατίδης
Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Εμπορίου: Όλγα Θεοχάρη
Αντιδήμαρχος Περιβάλλον Πρασίνου και Πολιτικής Προστασίας: Διονύσης Λίτσκας
Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας και Καθαριότητας :Θεόδωρος Λιάμης
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας κ’ Παιδείας, Αθλητισμού : Πέτρος Δοκόπουλος

Προτείνεται για Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου: Κίμων Μηταλίδης