Θα μπλοκάρονται ηλεκτρονικά οι εταιρείες που δεν δηλώνουν ΦΠΑ για δύο συνεχόμενες περιόδους.

12/11/2013 0
ΦΠΑΗλεκτρονικό μπλόκο στις συναλλαγές των εταιρειών που δεν αποδίδουν τον ΦΠΑ και εκδίδουν εικονικά τιμολόγια προωθεί η εφορία. Συγκεκριμένα θα απενεργοποιεί τον ΑΦΜ των εταρειών που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και θα τις καταχωρίζει σε “μαύρη λίστα”. Στη συνέχεια, θα ενημερώνει τις εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται ότι οι συναλλαγές μαζί τους είναι άκυρε και δεν θα αναγνωρίζονται ως δαπάνες τα τιμολόγια τους.
Σε συνέντευξή του στο taxheaven.gr o κ. Θεοχάρης διευκρίνισε πώς θα γίνεται η απενεργοποίηση του ΑΦΜ σε όσους δεν υποβάλλουν ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα, αλλά και πώς θα ειδοποιούνται οι επιχειρήσεις που λαμβάνουν τιμολόγια από επιχειρήσεις που έχουν μπει στη «μαύρη λίστα».
Για να εξηγήσει τη διαδικασία ο γ.γ. έδωσε ένα παράδειγμα:
Έστω η εταιρεία «Α» υποβάλει τις συναλλαγές του μηνός Φεβρουαρίου 2014 μέσω της πλατφόρμας του ΥΠΟΙΚ και μέσα στις συναλλαγές αυτές υπάρχει και ο ΑΦΜ της εταιρείας «Β». Η εταιρεία «Β» δεν έχει υποβάλει δηλώσεις ΦΠΑ για δύο συνεχόμενα τρίμηνα και μπήκε στην «blacklist» της Γ.Γ.Π.Σ. Την πρώτη φορά που θα στείλει τις καταστάσεις δεν θα υπάρχει κάποιο πρόβλημα, θα αποδεχτούμε τις συναλλαγές. Όμως, η επιχείρηση «Α» θα ειδοποιηθεί από την Γ.Γ.Δ.Ε. ότι ο ΑΦΜ της εταιρείας «Β» είναι στην «blacklist» οπότε θα είναι ενήμερη.
Μάλιστα, πρόσθεσε,  στόχος είναι να δοθεί η δυνατότητα στις επιχειρήσεις να μπορούν μέσα από το λογισμικό που χρησιμοποιούν, να ενημερώνονται κατά την καταχώριση των τιμολογίων (μέσω της σύνδεσης με την Γ.Γ.Δ.Ε.), αν ο συγκεκριμένος ΑΦΜ είναι στην «blacklist».
Στην ίδια συνέντευξη ο γ.γ. αναφέρθηκε σε μία σειρά από ηλεκτρονικές υπηρεσίες που τίθενται σε εφαρμογή, όπως :
η επαναλειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής για την επαλήθευση στοιχείων των επιτηδευματιών προκειμένου να αποφεύγεται η έκδοση τιμολογίων σε ανύπαρκτους πελάτες
η ηλεκτρονική υποβολή από τις επιχειρήσεις των στοιχείων πελατών και προμηθευτών τους προκειμένου να καταπολεμηθεί το φαινόμενο των εικονικών και πλαστών τιμολογίων (αρχίζει από Γενάρη και θα γίνεται κάθε μήνα)
η νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για τη θεώρηση των μισθωτηρίων συμβολαίων που αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή μέχρι το τέλος του έτους
η εφαρμογή για την έκδοση παραβόλων κάθε μορφής και για την ηλεκτρονική πληρωμή φόρων.

Πηγή:http://www.newmoney.gr/