Κατατέθηκε η ρύθμιση για μη παραγραφή των υποθέσεων της λίστας Λαγκάρντ.

11/10/2013 0

Λίστα ΛαγκάρντΜε τροπολογία που κατέθεσε την Πέμπτη το Υπουργείο Οικονομικών, οι προθεσμίες παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για κοινοποίηση φύλλων ελέγχου και  κάθε άλλης πράξης επιβολής φόρων, τελών, προστίμων ή εισφορών, που λήγουν στις 31.12.2013, παρατείνονται κατά δύο (2) έτη.

Η παράταση αφορά στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) υποθέσεις, για τις  οποίες έχουν αποσταλεί στοιχεία  ή εκκρεμεί η αποστολή στοιχείων από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή τρίτες χώρες στις αρμόδιες φορολογικές, τελωνειακές, ελεγκτικές, δικαστικές  και  λοιπές αρχές βάσει της αμοιβαίας διοικητικής ή δικαστικής  συνδρομής,  των διατάξεων των συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολογίας εισοδήματος και κεφαλαίου, των  συμβάσεων ανταλλαγής πληροφοριών, καθώς και οιασδήποτε άλλης διαδικασίας ή

β) υποθέσεις, για τις οποίες έχουν εκδοθεί εισαγγελικές παραγγελίες, εντολές ελέγχου ή έρευνας με βάση διαβιβασθείσα πληροφορία από δικαστικές ή ελεγκτικές αρχές,  καθώς και από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης.

πηγή: http://www.in.gr/