«Μπλόκο» με 5 μέτρα για όσους δεν αποδίδουν ΦΠΑ.

05/09/2013 0

ΦΠΑ«Μπλόκο» στη φοροδιαφυγή του ΦΠΑ επιχειρεί να βάλει το υπουργείο Οικονομικών με «όπλα»: την ανάρτηση στο διαδίκτυο των Αριθμών Φορολογικών Μητρώου επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν υποβάλλουν περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ και την απόρριψη τιμολογίων για έκπτωση του ΦΠΑ που εκδίδονται από επιχειρήσεις που δεν έχουν υποβάλει περιοδικές δηλώσεις.

Το νέο σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής του ΦΠΑ μέσω της μη υποβολής δηλώσεων προβλέπει:

1. Την ανάρτηση στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων των ΑΦΜ επιχειρήσεων και επιτηδευματιών που δεν υποβάλλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ. Τα στοιχεία θα επικαιροποιούνται καθημερινά από τα στοιχεία που θα στέλνουν οι εφορίες της χώρας.

2. Οι επιχειρήσεις και επιτηδευματίες, πριν από τη δημοσίευση των ΑΦΜ τους στο διαδίκτυο θα ενημερώνονται τηλεφωνικά ή με ηλεκτρονικό μήνυμα και θα καλούνται να υποβάλουν τη δήλωση ΦΠΑ. Όσοι δεν ανταποκριθούν, θα δουν τον ΑΦΜ τους δημοσιευμένο στο διαδίκτυο.

3. Όλοι οι συναλλασσόμενοι θα ενημερώνονται για τους ΑΦΜ που δεν είναι φορολογικά ενήμεροι. Δηλαδή γνωρίζουν εκ των προτέρων εάν η επιχείρηση με την οποία συναλλάσσονται έχει υποβάλει ή όχι δήλωση ΦΠΑ.

4. Στην περίπτωση που κάποια επιχείρηση ή επιτηδευματίας προχωρήσει σε συναλλαγή με επιχείρηση ή επιτηδευματία που δεν έχει υποβάλει δήλωση ΦΠΑ η εφορία δεν θα αναγνωρίζει το τιμολόγιο και κατά συνέπεια δεν θα μπορεί να εκπέσει τον ΦΠΑ.

5. Η διαδικασία αυτή θα ισχύει μόνο για τις συναλλαγές μεταξύ επιχειρήσεων και όχι μεταξύ επιχείρησης και καταναλωτών. Δηλαδή οι αποδείξεις που θα λαμβάνουν οι καταναλωτές για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν θα αναγνωρίζονται από την εφορία.

πηγή: http://www.imerisia.gr/default.asp