Οι μηνιαίες αποδοχές Δημάρχων και άλλων αιρετών και μη αρχόντων.

11/09/2014 0

ΔΑΝΕΙΣΜΟΣΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΝΕΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ από 1-1-2013
Γενικος γραµµατεας υπουργειου 4.750,00€.
Γενικος γραµµατεας αποκεντρ. διοικ. 4.750,00€.
Περιφερειάρχης 4.275,00 αντιπεριφερειαρχες 3.206,25€.
Δηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 4.275,00€.
Δηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων 3.420,00€.
Δηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων 2.565,00€.
Αντιδηµαρχοι ανω 100.000 κατοίκων 2.137,50€.
Αντιδηµαρχοι 20.000 -100.000 κατοικων 1.710,00€.
Αντιδηµαρχοι κατω των 20.000 κατοικων 1.282,50€.
Ειδικος γραµµατεας υπουργειου 4.050,00€.
Ειδικων θεσεων 1ου βαθµου 2.100,00€.
Ειδικων θεσεων 2ου βαθµου 1.950,00€.