Οκτώ αλλαγές στον κώδικα φορολογίας.

07/07/2013 0

ΚΩΔΙΚΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣΣε ριζικό λίφτινγκ στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος προχωρεί το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, μετά τις αντιδράσεις επιχειρηματιών και φυσικών προσώπων.

Ταυτόχρονα, το οικονομικό επιτελείο αποδέχεται τις εισηγήσεις του ΠΑΣΟΚ για σειρά διατάξεων, και όπως όλα δείχνουν το σχέδιο νόμου που θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή θα είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που δόθηκε για δημόσια διαβούλευση.

Υψηλόβαθμο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου ανέφερε μετά τη συνάντηση με βουλευτές του ΠΑΣΟΚ ότι ήταν «χρήσιμη και εποικοδομητική, καθώς τέθηκαν θέματα που αφορούν τον νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, τα οποία έχει ήδη επεξεργαστεί και αντιμετωπίσει το υπουργείο. Επίσης, κατά τη διάρκεια της συνάντησης έγιναν ορισμένες νομοτεχνικού τύπου παρατηρήσεις επί άρθρων του νέου κώδικα, τις οποίες και θα λάβει υπόψη το υπουργείο κατά την οριστικοποίηση του κειμένου που θα κατατεθεί την επόμενη εβδομάδα στη Βουλή».

Οι αλλαγές που προωθεί το υπουργείο Οικονομικών αφορούν τα εξής:

1. Διατήρηση της έκπτωσης για τους μισθωτούς και στην εφάπαξ καταβολή του φόρου (1,5%).

2. Θα προστεθεί διάταξη στην αιτιολογική έκθεση του νομοσχεδίου για έκπτωση των ασφαλιστικών εισφορών των μελών των ατομικών, προσωπικών και όλων των εταιρειών.

3. Θα θεωρούνται ως προστατευόμενα μέλη των φορολογουμένων και οι φοιτητές – τέκνα τους.

4. Επανέρχεται η απαλλαγή από το τεκμαρτό εισόδημα της δωρεάν παραχώρησης κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. από γονείς προς τα παιδιά και αντιστρόφως.

5. Αλλάζει και το άρθρο 34 του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Συγκεκριμένα, προβλέπει ότι όσοι πιάνονται στην «τσιμπίδα» των τεκμηρίων θα φορολογούνται με την κλίμακα των ελεύθερων επαγγελματιών και όχι των μισθωτών και συνταξιούχων. Σύμφωνα με τη διάταξη, η διαφορά μεταξύ του τεκμαρτού και συνολικού εισοδήματος θα φορολογείται με συντελεστή 26% για τα πρώτα 50.000 ευρώ και με 33% για το υπερβάλλον ποσό. Αυτό σημαίνει ότι όσοι έχουν χαμηλά εισοδήματα ή καθόλου εισοδήματα, αλλά διαθέτουν μία κατοικία ή ένα αυτοκίνητο, θα επιβαρυνθούν με υπέρογκα ποσά φόρων. Η διάταξη θα τροποποιηθεί και η διαφορά φόρου θα φορολογείται ανάλογα με την πηγή εισοδήματος. Δηλαδή, οι ελεύθεροι επαγγελματίες με βάση την κλίμακα που φορολογούνται και οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι με τη δική τους κλίμακα.

6. Αλλάζει και η διάταξη που αφορά τον τρόπο έκπτωσης επιχειρηματικών δαπανών.

Στο σχέδιο νόμου αναφέρεται πως δεν εκπίπτουν: «τόκοι από δάνεια που λαμβάνονται από την επιχείρηση κατά το μέτρο που υπερβαίνουν τους τόκους που θα προέκυπταν εάν το επιτόκιο ήταν ίσο με το επιτόκιο που ισχύει για τα έντοκα γραμμάτια του Δημοσίου τρίμηνης διάρκειας κατά τον χρόνο σύναψης του δανείου».

Με τη διάταξη αυτή, όσοι επιχειρηματίες διατηρούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε ατομική επιχείρηση και για την οποία έχουν λάβει δάνειο για τη δημιουργία της με επιτόκιο της τάξης π.χ. του 10%, οι τόκοι αυτοί δεν θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα στη δήλωση για το τμήμα τους πάνω από το 5% (δηλαδή περίπου στο ήμισυ), που είναι περίπου το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων του Δημοσίου.

7. Διατηρείται η προκαταβολή για τις μικρομεσαίες εταιρείες στο 55% αντί του 80% που προέβλεπε το σχέδιο.

8. Διατηρείται κατά πάσα πιθανότητα στο 20% ο συντελεστής φορολογίας των αποζημιώσεων λόγω απόλυσης στο κλιμάκιο της αποζημίωσης από 100.000 ευρώ έως 150.000 ευρώ. Το νομοσχέδιο προβλέπει την αύξηση του συντελεστή στο 25%.

Δαπάνες που δεν εκπίπτουν

• Κάθε είδους δαπάνη που αφορά αγορά αγαθών ή λήψη υπηρεσιών αξίας άνω των 500 ευρώ, εφόσον η τμηματική ή ολική εξόφληση δεν έγινε μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με χρήση επιταγών.

• Οι μη καταβληθείσες ασφαλιστικές εισφορές.

• Προβλέψεις για διαγραφή επισφαλών απαιτήσεων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά από τον ΚΦΕ. • Πρόστιμα και ποινές. • Η παροχή ή λήψη αμοιβών σε χρήμα ή είδος που συνιστούν ποινικό αδίκημα.

• Ο φόρος εισοδήματος, συμπεριλαμβανομένων του τέλους επιτηδεύματος και των έκτακτων εισφορών, που επιβάλλεται για τα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα σύμφωνα με τον ΚΦΕ, καθώς και ο ΦΠΑ που αναλογεί σε μη εκπιπτόμενες δαπάνες.

• Το τεκμαρτό μίσθωμα σε περίπτωση ιδιόχρησης κατά το μέτρο που υπερβαίνει το 3% επί της αντικειμενικής αξίας του ακινήτου.

• Οι δαπάνες για την οργάνωση και διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων και συναντήσεων που αφορούν τη σίτιση και διαμονή πελατών ή εργαζομένων της, κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης.

• Οι δαπάνες για τη διεξαγωγή εορταστικών εκδηλώσεων, σίτισης και διαμονής φιλοξενούμενων προσώπων κατά το μέτρο που υπερβαίνουν το ποσό των 300 ευρώ ανά συμμετέχοντα και η συνολική ετήσια δαπάνη υπερβαίνει το 0,5% επί του ετήσιου ακαθαρίστου εισοδήματος της επιχείρησης.

• Οι δαπάνες ψυχαγωγίας. Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που η επιχειρηματική δραστηριότητα του φορολογουμένου έχει ως κύριο αντικείμενο την παροχή υπηρεσιών ψυχαγωγίας και οι δαπάνες αυτές πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της δραστηριότητας αυτής.

• Προσωπικές καταναλωτικές δαπάνες.

• Το σύνολο των δαπανών που καταβάλλονται προς φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που είναι φορολογικός κάτοικος σε κράτος μη συνεργάσιμο ή σε κράτος που υπόκειται σε προνομιακό φορολογικό καθεστώς, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 65 του ΚΦΕ, εκτός εάν ο φορολογούμενος αποδείξει ότι οι δαπάνες αυτές αφορούν πραγματικές και συνήθεις συναλλαγές και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη μεταφορά κερδών ή εισοδημάτων ή κεφαλαίων με σκοπό τη φοροαποφυγή.

Πηγή: www.kathimerini.gr