Παγίδα πόθεν έσχες για όσους αγοράσουν ακίνητο από το νέο έτος.

04/12/2013 0

Κατασχέσεις ΑκινήτωνΜετά την κατάργηση της δυνατότητας εκχώρησης ανείσπρακτων ενοικίων (η οποία όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών πρόκειται να διορθωθεί) το Capital.gr φέρνει στην επιφάνεια ακόμη μια παγίδα του νέου κώδικα φορολογίας εισοδήματος (ΚΦΕ), ο οποίος πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή από την Πρωτοχρονιά του νέου έτους.

Είναι η ρητή πρόβλεψη του νέου ΚΦΕ ότι για τον υπολογισμό του πόθεν έσχες στην αγορά ακινήτων, καταβαλλόμενο τίμημα θεωρείται η αντικειμενική αξία. Η παγίδα αυτή στήνεται από την αρχή του νέου έτους καθώς θα εφαρμόζεται πλέον πόθεν έσχες και για τις αγορές ακινήτων.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα με τη σειρά. Στο άρθρο 32 του νόμου 4172 του 2013, δηλαδή του νέου Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, το οποίο αφορά στα τεκμήρια απόκτησης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες) ορίζεται ξεκάθαρα ότι στην περίπτωση αγοράς ακινήτων «ως τίμημα αγοράς λαμβάνεται η αξία που προσδιορίζεται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του ν. 1249/1982. Αν το τίμημα που καθορίζεται στα οικεία πωλητήρια συμβόλαια είναι μεγαλύτερο από την πιο πάνω αξία, ως καταβαλλόμενη δαπάνη λαμβάνεται το καθοριζόμενο σε αυτά τα συμβόλαια τίμημα».

Με άλλα λόγια ως τίμημα αγοράς ορίζεται η αντικειμενική αξία και όχι η τιμή που καταβάλλει ο φορολογούμενος. Ας δούμε και τι σημαίνει αυτό στην πράξη. Οι όποιες μεταβιβάσεις ακινήτων σήμερα γίνονται κατά κανόνα σε τιμές έως και 50% χαμηλότερες από τις αντικειμενικές. Με βάση όσα ορίζει όμως ο νέος Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος ο αγοραστής του ακινήτου θα κληθεί να δηλώσει στη φορολογική του δήλωση ως τίμημα την υψηλή αντικειμενική αξία, κινδυνεύοντας έτσι να πιαστεί στην τσιμπίδα του τεκμηρίου απόκτησης περιουσιακού στοιχείου και να πληρώσει πρόσθετο φόρο εισοδήματος. Και μάλιστα για εισόδημα που δεν απέκτησε ποτέ.

Έμπειροι φοροτεχνικοί τονίζουν ότι και στον υφιστάμενο κώδικα φορολογίας εισοδήματος προβλέπεται ως τίμημα αγοράς η αντικειμενική αξία και ότι αυτό έχει οδηγήσει σε δικαστικές περιπέτειες όσους έχουν αμφισβητήσει τη σχετική διάταξη. Σημειώνουν παράλληλα ότι υπάρχει νομολογία που ορίζει ότι το τίμημα είναι το πραγματικά καταβαλλόμενο και όχι η αντικειμενική αξία. Παρά το γεγονός αυτό, όμως, η διάταξη του προηγούμενου ΚΦΕ για το τίμημα των ακινήτων μεταφέρθηκε αυτούσια στο νέο κώδικα φορολογίας εισοδήματος δημιουργώντας έτσι το υπόβαθρο για φορολογικές αδικίες και νέες δικαστικές περιπέτειες όσων την αμφισβητήσουν.

Του Σπύρου Δημητρέλη