Ποιες είναι οι 42 ειδικότητες ποιοι δικαιούνται επιδότηση ως 65%.

23/03/2014 0

ΜεταποίησηΕνισχύσεις μέσα από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μπορούν να αναζητήσουν γεωργοί και μη, για 42 διαφορετικές ειδικότητες με αντικείμενο τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων. Από τη σύσταση μονάδων αλλαντικών, μεταποίησης σαλιγκαριών και ξηρών καρπών, μέχρι τη δημιουργία τυποποιητηρίων ελαιολάδου, κονσερβοποιείων φρούτων και λαχανικών και μονάδων μεταποίησης αρωματικών φυτών, προβλέπονται ενισχύσεις που φτάνουν μέχρι και το 65% της επιλέξιμης δαπάνης.

Οι «Επαγγελματικές Ευκαιρίες», με τη συνδρομή του γενικού διευθυντή της εταιρείας PK Consulting Group Κώστα Παπαδόπουλο, που ειδικεύεται στην προετοιμασία των επενδυτικών φακέλων για χρηματοδότηση από τα επιδοτούμενα προγράμματα, παρουσιάζουν τη λίστα με τις 42 επαγγελματικές δραστηριότητες αναφορικά με τη μεταποίηση αγροτικών και κτηνοτροφικών προϊόντων που μπορούν να ενισχυθούν, καθώς και τις επιλέξιμες δαπάνες που μπορούν να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι.

Η ενασχόληση με κάποια επιχειρηματική δραστηριότητα εμπεριείχε πάντοτε ένα ρίσκο που σε κάποιες δραστηριότητες και γεωγραφικές περιοχές ήταν αρκετά υψηλό.

Η αδυναμία πρόσβασης στην εύκολη χρηματοδότηση αποτελούσε πάντοτε τον πονοκέφαλο σε κάθε νέα επιχειρηματική δραστηριότητα. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι η τόνωση κατά βάση των πολύ μικρών και μικρών, μεσαίων αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων σε όλες τις περιφέρειες της χώρας με ποσοστά επιχορήγησης που ποικίλλουν ανά γεωγραφική περιοχή.

Σημαντικό ρόλο στην πιθανή χρηματοδότηση παίζουν τα μεγέθη της εταιρείας ή επιχείρησης υποψήφιας προς χρηματοδότηση η οποία μπορεί να είναι μικρή, μεσαία ή μεγάλη και με ποσοστά χρηματοδότησης που φτάνουν και το 65% σε αρκετές περιπτώσεις. Ελάχιστο ποσό επένδυσης τα 100.000 ευρώ με ποσοστά ιδίας συμμετοχής της τάξης του 25% χωρίς την προσκόμιση αποδεικτικού κατοχής αυτών στη φάση της υποβολής.

Θα πρέπει σε αυτό το σημείο να τονιστεί ότι ένας από τους βασικούς στόχους του συγκεκριμένου μέτρου δηλαδή του 123α είναι η δημιουργία επενδύσεων που ενισχύουν την παραγωγική ικανότητα της χώρας μέσα από τη δημιουργία επενδυτικών προτάσεων που τονίζουν το πνεύμα του συνεταιρισμού αφού για το σύνολο των επενδυτικών προτάσεων είναι απαραίτητη η δημιουργία εταιρείας ή ατομικής επιχείρησης πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης. Αυτή η προϋπόθεση όπως είναι γνωστό στις περισσότερες εκ των περιπτώσεων προϋποθέτει την ύπαρξη τουλάχιστον δυο εταίρων εφόσον μιλάμε για εταιρεία. Αρα λοιπόν εύκολα μπορεί να συμπεράνει κανείς ότι μέσα από αυτήν τη λογική εύκολα μπορεί να ξεπεραστεί και το εμπόδιο που για κάποιους θα αποτελούσε το υψηλό ελάχιστο όριο της επένδυσης που είναι τα 100.000 ευρώ.

Αλλωστε δεν πρέπει να ξεχνά κανείς ότι το μέτρο 123α απαιτεί από τον ιδιώτη επενδυτή συμμετοχή στην επένδυση ποσοστού μόλις με 25% εφόσον στο χρηματοδοτικό σχήμα της επένδυσης θα έχει προβλεφτεί και η λήψη μεσομακροπρόθεσμου δανείου.

Συνεπώς πρόκειται για χρηματοδοτικό εργαλείο που μέσα από τη σύμπραξη πολλών ανθρώπων μαζί ενισχύει τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικών προτάσεων σε μεγάλο βαθμό δίνοντας ελπίδα πραγματοποίησης της κάθε σωστής οικονομοτεχνικής επενδυτικής πρότασης.

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι οι δυνατότητες ανάπτυξης των συγκεκριμένων επαγγελμάτων είναι τεράστιες. Υπάρχουν τομείς και επαγγέλματα που συνδέονται με αυτούς όπως τα παραπάνω που με σωστό business plan που θα επικεντρώνεται στην καινοτομία και την εξωστρέφεια, προσεκτικά βήματα, συνεχή αγώνα με την καθημερινότητα και λίγη τύχη μπορούν να αποφέρουν κέρδη σε αυτούς που δοκιμάζουν να εμπλακούν στον επιχειρηματικό στίβο.

Οι τομείς που μπορούν να ενισχυθούν

Οι δικαιούχοι της ενίσχυσης πρέπει:

– να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
– να μην εκκρεμεί εις βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες
– να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των κοινοτικών κατευθυντήριων γραμμών όσον αφορά κρατικές ενισχύσεις για τη διάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων
– να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας
– να υποβάλουν στα επενδυτικά τους σχέδια δαπάνες που δεν έχουν υποβληθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
– να υποβάλουν αυτόνομα και λειτουργικά επενδυτικά σχέδια με ολοκληρωμένο χαρακτήρα
– να μπορεί να καταδειχθεί η φερεγγυότητα και η οικονομική βιωσιμότητα
– να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό.
– να μην είναι υπό ίδρυση.

Οι 42 τομείς στους οποίους μπορεί σήμερα να επενδύσει στη μεταποίηση με δυνατότητα χρηματοδότησης είναι οι εξής:

 • Σφαγειοτεχνικές μονάδες
 • Τεμαχισμός και τυποποίηση κρέατος
 • Παραγωγή κρεατοσκευασμάτων
 • Μονάδες αλλαντοποιίας και κονσερβοποιίας προϊόντων με βάση το κρέας
 • Διαχείριση ζωικών υποπροϊόντων, συμπεριλαμβανομένου και εξοπλισμού για παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας
 • Τυροκομεία
 • Επεξεργασία γάλακτος
 • Παραγωγή γιαουρτιού
 • Αξιοποίηση παραπροϊόντων γάλακτος
 • Τυποποίηση και συσκευασία αβγών
 • Πτηνοσφαγεία ειδικών πτηνοτροφικών εκτροφών και ιδιαίτερα αυτών που πληρούν τις απαιτήσεις για βιολογικά παραγόμενα σφάγια και προϊόντα σφαγής
 • Σφαγεία πουλερικών σε ορεινές ή νησιωτικές περιοχές
 • Μονάδες κοπής, τεμαχισμού και τυποποίησης πουλερικών
 • Μεταποίηση κρέατος πουλερικών
 • Τυποποίηση και συσκευασία μελιού
 • Παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων με βάση το μέλι, snacks κ.λπ.
 • Μονάδες αναπήνισης κουκουλιών
 • Μεταποίηση σαλιγκαριών
 • Ξηραντήρια δημητριακών
 • Μονάδες αποφλοίωσης επεξεργασίας και τυποποίησης ρυζιού
 • Μονάδες silos σε κόμβους σύγχρονων διαμετακομιστικών κέντρων
 • Μονάδες οριζοντίων αποθηκών σε νησιωτικές ή ορεινές περιοχές
 • Ελαιοτριβεία
 • Τυποποιητήρια ελαιολάδου
 • Σπορελαιουργεία
 • Ιδρυση νέων οινοποιείων σύγχρονης τεχνολογίας
 • Μονάδες διαλογής συσκευασίας και τυποποίησης, νωπών οπωροκηπευτικών, πατάτας, σύκων, οσπρίων, μανιταριών και ξηρών καρπών
 • Συντήρηση, ψύξη, αποθήκευση νωπών οπωροκηπευτικών
 • Μονάδες μεταποίησης βιομηχανικής ντομάτας
 • Κονσερβοποιεία και ξηραντήρια φρούτων (ροδάκινα, βερίκοκα, αχλάδια, μήλα, δαμάσκηνα κ.λπ.)
 • Μονάδες χυμοποίησης φρούτων
 • Κονσερβοποιεία λαχανικών
 • Μεταποίηση ξηρών καρπών
 • Μονάδες επεξεργασίας βρώσιμης ελιάς
 • Τυποποίηση και συσκευασία βρώσιμης ελιάς
 • Μεταποίηση δρεπτών ανθέων
 • Μονάδες παραγωγής πλήρως τυποποιημένων μειγμάτων ζωοτροφών, οι οποίες θα εφαρμόσουν HACCP
 • Αποθηκευτικοί χώροι ζωοτροφών (αφορά ορεινές ή νησιωτικές περιοχές), με δυνατότητα εγκατάστασης μικρού παρασκευαστηρίου
 • Επεξεργασία και τυποποίηση σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού
 • Τυποποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών
 • Μονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης κρόκου Κοζάνης
 • Επεξεργασία αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών (αιθέρια έλαια).

Οι δαπάνες που καλύπτει το πρόγραμμα

Οι δαπάνες που ενισχύονται έχουν να κάνουν με:

 • Τη διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.
 • Την κατασκευή ή τη βελτίωση ακινήτων.
 • Την προμήθεια και εγκατάσταση νέου εξοπλισμού συμπεριλαμβανομένου και του λογισμικού πληροφορικής και του εξοπλισμού των εργαστηρίων στο βαθμό που εξυπηρετεί τη λειτουργία της μονάδας, περιλαμβανομένης της χρηματοδοτικής μίσθωσης, όπως προβλέπεται στις εθνικές διατάξεις.
 • Τις εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων όχι ως μεμονωμένη δράση αλλά ως τμήμα της συνολικής παραγωγικής επένδυσης.
 • Την αγορά καινούργιων οχημάτων ισοθερμικών βυτίων, αναγκαίων για τη μεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης μεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχημάτων ψυγείων μόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου Πελάγους.
 • Την αγορά οχημάτων για τη μεταφορά των ζωικών υποπροϊόντων και πτωμάτων με προδιαγραφές σύμφωνες με την κείμενη νομοθεσία, στο πλαίσιο της δράσης που αφορά σε ίδρυση, επέκταση και εκσυγχρονισμό μονάδων αδρανοποίησης υποπροϊόντων σφαγής.
 • Τα γενικά έξοδα μέχρι 5% του συνόλου του προϋπολογισμού, όπως αμοιβές μηχανικών, συμβούλων, και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών.
 • Δαπάνες για μελέτες σκοπιμότητας, δαπάνες για τη δημιουργία αναγνωρίσιμου σήματος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαμόρφωση της εικόνας του προϊόντος.
 • Την απόκτηση πιστοποιητικών από αρμόδιους οργανισμούς (όπως ISO, HACCP κ.λπ.).
 • Την αγορά fax, τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών, συμπεριλαμβανομένου του απαραίτητου για τη λειτουργία της επένδυσης λογισμικού, φωτοτυπικών και συστημάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.
 • Την κατασκευή της κατοικίας φύλαξης των εγκαταστάσεων μέχρι του ποσού των 50.000€.
 • Τα έξοδα για την κατασκευή γεώτρησης προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της μονάδας.

πηγή: Έθνος Επαγγελματικές Ευκαιρίες