Ποιοι δικαιούνται επίδομα στήριξης τέκνων.

05/07/2013 0

ΕΠΙΔΟΜΑ ΤΕΚΝΩΝΤα νέα εισοδηματικά κριτήρια, όπως ψηφίστηκαν με τον πρόσφατο νόμο που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, αφού εν κρυπτώ επιχειρήθηκε και επιτεύχθηκε η μείωση των τελικών δικαιούχων των επιδομάτων τέκνων, καθόρισε το υπουργείο Εργασίας.

Με βάση τα νέα εισοδηματικά κριτήρια, το επίδομα χορηγείται στο σύνολό του (480 ευρώ) για οικογένειες με ένα παιδί αν το ετήσιο οικογενειακό εισόδημα δεν υπερβαίνει τα 9.000 ευρώ για οικογένεια με δύο γονείς και τα 7.000 ευρώ για μονογονεϊκή οικογένεια. Τα 2/3 του επιδόματος (320 ευρώ) χορηγούνται για οικογενειακό εισόδημα έως 18.000 ευρώ (δύο γονείς) και έως 14.000 ευρώ (μονογονεϊκή), ενώ το 1/3 του επιδόματος (160 ευρώ) χορηγείται για οικογενειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ και έως 21.000 ευρώ, αντίστοιχα.

Στις περιπτώσεις των οικογενειών με δύο παιδιά το επίδομα χορηγείται στο σύνολό του (960 ευρώ) όταν το οικογενειακό εισόδημα είναι έως 10.000 ευρώ (δύο γονείς) και έως 8.000 ευρώ (μονογονεϊκή). Τα 2/3 του επιδόματος (640 ευρώ) χορηγούνται για ετήσιο εισόδημα έως 20.000 ευρώ (δύο γονείς) και έως 16.000 ευρώ (μονογονεϊκή), ενώ για το 1/3 του επιδόματος (320 ευρώ) το οικογενειακό εισόδημα ορίζεται έως 30.000 ευρώ (δύο γονείς) και έως 24.000 ευρώ (μονογονεϊκή). 

Το ειδικό επίδομα στήριξης τρίτεκνων και πολύτεκνων ανέρχεται στα 500 ευρώ για κάθε παιδί. Βασική προϋπόθεση είναι το οικογενειακό εισόδημα να μην είναι μεγαλύτερο από τα 45.000 ευρώ εάν πρόκειται για τρίτεκνη οικογένεια. Το όριο αυτό αυξάνεται κατά 3.000 ευρώ για το τέταρτο παιδί, δηλαδή φτάνει στα 48.000 ευρώ και 4.000 ευρώ για οικογένειες άνω των τεσσάρων τέκνων, δηλαδή φτάνει στα 49.000 ευρώ για οικογένεια με πέντε παιδιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Εργασίας, οι δικαιούχοι θα υποβάλουν ηλεκτρονικά την φορολογική τους δήλωση (Ε1) και αμέσως μετά το αντίστοιχο έντυπο λήψης του επιδόματος (έντυπο Α21), το οποίο και θα λαμβάνεται κατόπιν ολοκλήρωσης του ελέγχου των φορολογικών στοιχείων.
Συνεπώς, όσο πιο αργά κατατεθεί η φορολογική δήλωση και εκκαθαριστεί, με βάση και τις νέες προθεσμίες, τόσο αργότερα θα διατεθεί στους δικαιούχου το επίδομα τέκνων.

Αρμόδιος φορέας για τη διεξαγωγή δειγματοληπτικών ελέγχων και την κατάθεση προσφυγών ορίζεται ο ΟΓΑ.

Ενδεικτικά, παρουσιάζονται πίνακες απόδοσης των επιδομάτων λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων, την κλίμακα ισοδυναμίας, το ισοδύναμο εισόδημα και την εισοδηματική κατηγορία:

πηγή: http://www.e-forologia.gr/cms/