Ποιοι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιχειρήσεις απαλλάσσονται από το ΦΠΑ.

22/04/2014 0

ΦΠΑΑπαλλαγή από τις δηλώσεις υποβολής ΦΠΑ για πάνω από 400.000 ελεύθερους επαγγελματίες και μικρές επιχειρήσεις οι οποίοι θα γλυτώσουν τα πήγαινε έλα σε λογιστές και Εφορία προβλέπει ρύθμιση του υπουργείου Οικονομικών η οποία θα ενταχθεί στο επόμενο φορολογικό νομοσχέδιο που θα έλθει στην Βουλή στις αρχές του καλοκαιριού.

Το μόνο που μένει να καθοριστεί επακριβώς είναι ο ετήσιο τζίρος κάτω από τον οποίο θα παρέχεται η απαλλαγή. Το βέβαιο είναι ότι θα αφορά επαγγελματίες με τζίρο έως 10.000 ευρώ τον χρόνο ενώ σενάριο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο ανεβάζει τον πήχη στις 20.000 ευρώ ετησίως.

Η πρόταση για εξαίρεση έχει τεθεί εδώ και καιρό από την τρόικα και κυρίως από το ΔΝΤ το οποίο επιμένει στην άμεση εφαρμογή της .

Το σκεπτικό που προβάλλεται είναι ότι το ισχύον καθεστώς προκαλεί απώλειες στο Δημόσιο λόγω των επιστροφών ΦΠΑ στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ταυτόχρονα έχει υψηλό κόστος διαχείρισης για τον φοροεισπρακτικό μηχανισμό.

Συγκεκριμένα ο ΦΠΑ επί των εσόδων τους είναι μικρότερος κατά 200 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ των δαπανών τους με αποτέλεσμα το Δημόσιο να υποχρεούται να τους επιστρέφει κάθε χρόνο ΦΠΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ.

Επίσης το 1/3 των απαιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ δημιουργείται από φορολογούμενα πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος τζίρος δεν είναι υψηλότερος των 10.000 ευρώ.
Αυτό δημιουργεί σημαντικό διοικητικό βάρος στη φορολογική διοίκηση, για την επεξεργασία, την επικύρωση και τον έλεγχο ενός μεγάλου αριθμού μικρών επιστροφών, καθώς επίσης και για την καταχώρηση και επεξεργασία των πληρωμών.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι για την εξαίρεση επιτηδευματιών από το καθεστώς ΦΠΑ υπάρχει σχετική αναφορά και στο επικαιροποιημένο κείμενο του Μνημονίου χωρίς όμως να προσδιορίζεται επακριβώς το όριο.

Πιο αναλυτικά τρόικα και υπουργείο Οικονομικών έχουν σταθμίσει τα δεδομένα για τις αλλαγές που θα προωθηθούν στις δηλώσεις των μικρών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με πληροφορίες έχουν προκύψει τα ακόλουθα στοιχεία .

-Περίπου το 42% των επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών , δηλαδή συνολικά 415.548 φορολογούμενοι υπόχρεοι σε ΦΠΑ, δηλώνουν κατ΄ έτος μηδενικό τζίρο ή το πολύ μέχρι 10.000 ευρώ. Στο σύνολό τους διεκδικούν επιστροφές πιστωτικών υπολοίπων ΦΠΑ 200 εκατ. ευρώ περίπου κάθε χρόνο έσοδα. Δηλαδή ο ΦΠΑ επί των εσόδων τους είναι μικρότερος κατά 200 εκατ. ευρώ από τον ΦΠΑ των δαπανών τους με αποτέλεσμα το Δημόσιο να υποχρεούται να τους επιστρέφει κάθε χρόνο ΦΠΑ ύψους 200 εκατ. ευρώ.

-Το κόστος διαχείρισης αυτών των μικρών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο σύστημα του ΦΠΑ είναι υψηλό. Το 1/3 των απαιτήσεων για επιστροφές ΦΠΑ δημιουργείται από φορολογούμενα πρόσωπα των οποίων ο ετήσιος τζίρος είναι χαμηλότερος από τις 10.000 ευρώ.

Θα πρέπει να σημειωθεί πως βάσει του άρθρου 287 της Κοινοτικής Οδηγίας 2006/112/EC για το κοινό σύστημα ΦΠΑ, η Ελλάδα μπορεί να εξαιρεί φορολογούμενους των οποίων ο ετήσιος τζίρος δεν υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ. Όμως δεν εφαρμόζει την εξαίρεση αυτή. Μετά όμως και τη συμφωνία με την τρόικα θα προχωρήσει η απαλλαγή από τις δηλώσεις υποβολής ΦΠΑ και το μόνο που μένει να καθοριστεί είναι το ετήσιο ύψος του τζίρου . Αν δηλαδή αυτό θα είναι 10.000 ή 20.000 ευρώ.

Πέρα από την εξαίρεση από το καθεστώς ΦΠΑ το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζει και άλλες φορολογικές παρεμβάσεις οι οποίες περιλαμβάνονται στο κείμενο της επικαιροποιημένης συμφωνίας με την τρόικα:

-Δημιουργία ειδικής μονάδας για την παρακολούθηση των συνολικών επιδόσεων του ΦΠΑ, για την ανάλυση τάσεων και δυνητικών κινδύνων των εσόδων και για την υποβολή εισηγήσεων για ενέργειες βελτίωσης στις επιδόσεις του ΦΠΑ.

– Εκκαθάριση του μητρώου ΦΠΑ από τις ανενεργές επιχειρήσεις.

– Δημιουργία ενός αυτοματοποιημένου συστήματος επικύρωσης για την επιστροφή του ΦΠΑ που βασίζεται σε παραμέτρους κινδύνου (risk-based). Το ιστορικό κάθε επιχείρησης θα είναι ο σημαντικός παράγοντας που θα καθορίζει το πότε θα επιστρέφεται ο ΦΠΑ. Όσες επιχειρήσεις με βάση τα αρχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχουν «καλό ιστορικό» θα λαμβάνουν άμεσα τον ΦΠΑ χωρίς κανέναν έλεγχο.

πηγή: http://www.imerisia.gr/