Ποιοι μπορούν να ρυθμίσουν τα δάνεια τους.

17/04/2013 0

ΔΑΝΕΙΑΠέντε κριτήρια, τα οποία πρέπει να πληρούνται συνδυαστικά, προβλέπει η νέα ρύθμιση για τη διευκόλυνση αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων την οποία ανακοίνωσαν ο υπουργός Ανάπτυξης, Κωστής Χατζηδάκης, ο υφυπουργός Θανάσης Σκορδάς και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή Γιώργος Στεργίου.

Σύμφωνα με τα όσα θα προβλέπονται στο σχετικό νομοσχέδιο, θα υπάρχει περίοδος χάριτος 48 μηνών. Στα 4 αυτά έτη οι δανειολήπτες θα καταβάλλουν μηνιαία δόση ίση με το 30% του μηνιαίου καθαρού τους εισοδήματος. Το επιτόκιο θα είναι αυτό της σύμβασης του δανείου.

Υπάρχουν και εξαιρέσεις:

• Ειδικά για όσους έχουν εισοδήματα μέχρι 15.000 ευρώ, το επιτόκιο περιορίζεται στο 1,5% (δηλαδή σε 0,75% συν το βασικό επιτόκιο ΕΚΤ).
• Ειδικά για τους ανέργους και ενδεχομένως για όσους βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας θα υπάρχει δικαίωμα μηδενικής καταβολής χωρίς τόκους για έξι μήνες και μετά 3,5 έτη περίοδος χάριτος. 
• Θα δίδεται δικαίωμα αναπροσαρμογής της δόσης εντός της 4ετίας ανάλογα με το εισόδημα.
Στη ρύθμιση θα έχουν δικαίωμα να υπάγονται:
• Δάνεια που δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμα.
• Να αφορούν την πρώτη κατοικία αντικειμενικής αξίας μέχρι 180.000 ευρώ.
• Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη δεν θα πρέπει να ξεπερνά τις 200.000 ευρώ.
• Το σύνολο των τραπεζικών καταθέσεων του οφειλέτη θα πρέπει να φτάνει το πολύ μέχρι τις 10.000 ευρώ.
• Το ανεξόφλητο υπόλοιπο των δανείων να μην ξεπερνά τα 150.000 ευρώ.
• Οι δανειολήπτες θα πρέπει να έχουν καθαρό οικογενειακό εισόδημα έως 25.000 ευρώ (αφαιρουμένων φόρων και εισφορών) εφόσον αυτό έχει μειωθεί τουλάχιστον κατά 20% από το 2010.
• Το εισοδηματικό όριο ανεβαίνει στις 30.000 ευρώ (καθαρό εισόδημα) για τους βαριά πάσχοντες, τους ανάπηρους, τους τρίτεκνους και τους πολύτεκνους,

Και αλλαγές στο νόμο Κατσέλη

Προσαρμογές ανακοινώθηκαν και στο νόμο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά:

• Δίδεται δικαίωμα για καταβολή δόσης από την υποβολή της αίτησης υπαγωγής στη ρύθμιση. Ως ελάχιστο όριο είναι το 10% της υφιστάμενης δόσης των δανείων και σε ποσό τα 40 ευρώ μηνιαίως.
• Θα θεσπιστεί ο θεσμός του διαμεσολαβητή (φυσικό πρόσωπο που θα διαμεσολαβεί μεταξύ τράπεζας και δανειολήπτη) με στόχο την ταχύτερη, εξωδικαστική ρύθμιση των οφειλών
• Θα προβλέπεται ότι αρκεί η συμφωνία του 50% συν του 1% των πιστωτών και όχι το 100% που προβλέπεται σήμερα.
• Ορίζεται υποχρεωτικά αντίκλητος στην ελληνική επικράτεια στις περιπτώσεις εκχώρησης απαιτήσεων σε αλλοδαπά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (distress funds).
• Παρέχεται δυνατότητα αναστολής της αναγκαστικής εκτέλεσης και μετά την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης, εφόσον ο οφειλέτης έχει ασκήσει εμπρόθεσμα έφεση.

Πηγή: www.capital.gr