Πρόταση ΟΕΕ για άμεση ανακοίνωση παράτασης της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του φορολογικού έτους 2019.

17/07/2020 0

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α.1156/24.6.2020 (ΦΕΚ Β 2681/1-7-2020) Απόφαση του Υφυπουργού Οικονομικών, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των φυσικών προσώπων του άρθρου 3 του Ν. 4172/2013 και των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν. 4172/2013 μέχρι την 29η Ιουλίου 2020. Η παράταση της καταληκτικής προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων κατά ένα μήνα, εξακολουθεί να καθιστά ανέφικτο το έργο των λογιστών – φοροτεχνικών για τους κάτωθι λόγους:

Το TaxisNet υπολειτουργεί συστηματικά και σημειώνονται μεγάλες καθυστερήσεις.

Η υποχρέωση από πλευράς των λογιστών – φοροτεχνικών καταχώρησης στοιχείων σε εφαρμογές όπως TaxisNet, myBusinessSuport, ΕΡΓΑΝΗ, κ.τ.λ. είναι συνεχής και αυξανόμενη.

Η μη νομοθέτηση μέχρι σήμερα της μείωσης του ποσοστού της προκαταβολής φόρου που έχει ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό, έχει δημιουργήσει μεγάλες καθυστερήσεις, καθώς οι φορολογούμενοι και ιδιαίτερα τα νομικά πρόσωπα αναμένοντας τον καθορισμό του ύψους της προκαταβολής δεν υποβάλουν τις δηλώσεις τους.

Οι υποβληθείσες δηλώσεις έως σήμερα, 17 Ιουλίου 2020, είναι 4.478.437 σε σύνολο 6.400.000. Σε 12 ημέρες (οι 8 μόνο είναι εργάσιμες) πρέπει να υποβληθούν περίπου 2.000.000 δηλώσεις, το οποίο είναι αδύνατον με τις υπάρχουσες συνθήκες.

Για τα εισοδήματα από την εκμίσθωση ακίνητης περιουσίας, τα οποία δεν έχουν εισπραχθεί από τον δικαιούχο, δεν μπορούν να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες μη δήλωσης τους, γιατί εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, οι οποίες πρέπει να προσκομισθούν και στις Δ.Ο.Υ. για να υπάρξει δυνατότητα υποβολής της δήλωσης.

Ακόμα εκκρεμεί η εκκαθάριση του ΕΦΚΑ με αποτέλεσμα να δημιουργείται πρόβλημα στον προσδιορισμό της λογιστικής βάσης προσδιορισμού των αποτελεσμάτων. ¾ Ακόμα δεν έχει αναρτηθεί το αρχείο των βεβαιώσεων αποδοχών ασθενείας έτους 2019.

Εκκρεμούν ακόμη εκκαθαρίσεις φορέων όπως του ΕΟΠΠΥ (claw-back).

Οι διορθώσεις των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών των ΜΥΦ έτους 2019 την 28η Ιουλίου 2020, δημιουργούν την ανάγκη πρόσθετων τροποποιητικών δηλωτικών υποχρεώσεων, για τον προσδιορισμό της λογιστικής αλλά και φορολογικής βάσης.

Η συγχώνευση των Δ.Ο.Υ. μετέθεσε την ημερομηνία κατάθεσης σημαντικού αριθμού φορολογικών δηλώσεων.

Λόγω των παραπάνω προβλημάτων το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας προτείνει την άμεση ανακοίνωση για παράταση των δηλώσεων για όλους τους φορολογουμένους μέχρι 29 Σεπτεμβρίου 2020, με αντίστοιχη συγκέντρωση του πλήθους των δόσεων για τους φορολογούμενους, ανάλογα με την ημερομηνία υποβολής, καθώς και την διατήρηση του δικαιώματος της έκπτωσης στην εφάπαξ καταβολή του φόρου, ως εξής:

Για όσους υποβάλουν μέχρι 30/7/2020, δυνατότητα πληρωμής της δόσης μέχρι 31/7/2020.

Για όσους υποβάλουν μέχρι 30/8/2020, δυνατότητα πληρωμής των δόσεων μέχρι 31/8/2020.

Για όσους υποβάλουν μέχρι 29/9/2020, δυνατότητα πληρωμής των δόσεων μέχρι 30/9/2020.

Ακόμα και σήμερα, κατά την περίοδο της υποβολής των φορολογικών δηλώσεων του έτους 2019, οι λογιστές – φοροτεχνικοί καλούνται να αντιμετωπίσουν σωρεία προβλημάτων για να ανταποκριθούν στις αυξημένες υποχρεώσεις τους, αναγκάζονται να εργαστούν πέραν των ανθρώπινων ορίων και το ΟΕΕ θεωρεί την παράταση επιβεβλημένη και αναγκαία.

Ο Πρόεδρος του ΟΕΕ Κωνσταντίνος Β. Κόλλιας