Πόσα θα πληρώσουμε επιπλέον με τη νέα εισφορά αλληλεγγύης – Πίνακες για όλα τα εισοδήματα.

21/03/2016 0

ΕΝΟΙΚΙΑΦωτιά στην τσέπη μας βάζει η νέα εισφορά αλληλεγγύης καθώς θα φέρει πρόσθετες επιβαρύνσεις της τάξεως των 1,3 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Εκεί που περιμέναμε ότι θα πληρώσουν επιπλέον εισφορά οι έχοντες ετήσιο ατομικό εισόδημα άνω των 30 ή των 50.000 ευρώ, τελικώς, ο πήχης κατέβηκε πολύ χαμηλότερα με αποτέλεσμα οι επιβαρύνσεις να ξεκινούν ακόμη και από τις 18-20.000 ευρώ.

Στο εξής, η εισφορά θα υπολογίζεται με κλίμακα και όχι με αυτοτελείς συντελεστές όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα. Η νέα κλίμακα θα προκαλέσει σημαντικές επιβαρύνσεις ακόμη και σε έχοντες εισόδημα άνω των 25.000-26000ευρώ καθώς θα υπολογίζεται με φορολογικούς συντελεστές που θα ξεκινούν από 2,2% (για έχοντες εισοδήματα από 12.000 έως 20.000 ευρώ και θα φτάνουν στο 10% για εισοδήματα από 220.000 ευρώ και πάνω.

Αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρόσθετα φορολογικά έσοδα που θα εξασφαλιστούν από την αύξηση των συντελεστών υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης,

Η κλίμακα υπολογισμού της εισφοράς αλληλεγγύης θα έχει ως εξής:

ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

πηγή: http://www.usay.gr/