Πώς θα πληρώσετε τον ΕΝΦΙΑ μέχρι τον Φεβρουάριο – Οδηγός επιβίωσης για εκατομμύρια ιδιοκτήτες ακινήτων.

12/09/2014 0

ΕΝΦΙΑΟλόκληρο το ποσό της πρώτης δόσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακίνητων όπως προέκυψε από την αρχική εκκαθάριση χωρίς να ληφθούν υπόψη οι εκπτώσεις που δικαιούνται θα κληθούν να πληρώσουν στις 30 Σεπτεμβρίου οι οικονομικά αδύναμοι, καθώς και περίπου 700.000 φορολογούμενοι που έχουν στην κατοχή τους ακίνητα που καθ΄ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα.

Όπως προκύπτει από την ανακοίνωση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων, για τους φορολογουμένους αυτούς, εντός του Οκτωβρίου θα γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ όπου θα επαναπροσδιοριστεί το ποσό του φόρου με βάση την έκπτωση 50% για τους οικονομικά αδύναμους και 20% για τους ιδιοκτήτες κενών και χωρίς ρεύμα ακινήτων. Το επιπλέον ποσό του φόρου που θα έχει καταβληθεί με την πρώτη δόση θα συμψηφισθεί με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις το ΕΝΦΙΑ.

Οι τρίτεκνοι, πολύτεκνοι και ανάπηροι που δικαιούνται 100% απαλλαγή από τον ΕΝΦΙΑ δεν θα χρειαστεί να πληρώσουν ούτε την πρώτη δόση του φόρου αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, οι υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομικών μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουν διαγράψει από το ηλεκτρονικό σύστημα το ποσό του ΕΝΦΙΑ που είχαν χρεωθεί με την αρχική εκκαθάριση.

Η ΓΓΔΕ ανακοίνωσε χθες τα 8 «βήματα» για την πληρωμή του ΕΝΦΙΑ και τη διόρθωση των λαθών και παραλείψεων στο Ε9. Τα εκκαθαριστικά σημειώματα του ΕΝΦΙΑ θα αναρτηθούν στο Taxisnet σε δόσεις. Τα πρώτα θα αναρτηθούν στις 15 Σεπτεμβρίου και αφορούν μόνο τις περιπτώσεις που δεν υπήρχαν λάθη. Στις 22 Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει σταδιακά η ανάρτηση των νέων εκκαθαριστικών σημειωμάτων με τα οποία διορθώνονται οι υπέρογκες αξίες που είχαν υπολογιστεί αρχικά για τα οικόπεδα που βρίσκονται εκτός αντικειμενικού συστήματος, ενώ τον Οκτώβριο θα αναρτηθούν τα εκκαθαριστικά για όσους δικαιούνται εκπτώσεις από τον ΕΝΦΙΑ.

Ειδικότερα:

1. Από Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου και σταδιακά (εντός δύο ημερών) οι φορολογούμενοι θα μπορούν να πληροφορηθούν μέσω του λογαριασμού τους στο Taxisnet τον νέο αριθμό των δόσεων και το ποσό της κάθε δόσης, βάσει της αρχικής εκκαθάρισης και την ημερομηνία καταβολής αυτών. H αναπροσαρμογή των δόσεων θα γίνει για όλους τους φορολογουμένους, ανεξάρτητα αν θα διενεργηθεί στη συνέχεια νέα εκκαθάριση του φόρου για ορισμένους. Δηλαδή οι φορολογούμενοι δεν θα δουν στο εκκαθαριστικό τους διαφορετικό ποσό οφειλόμενου φόρου από αυτό που είχε αρχικά εκκαθαριστεί.

2. Από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου και σταδιακά (εντός τριών ημερών) οι φορολογούμενοι, για τους οποίους θα γίνει νέα εκκαθάριση του φόρου και συγκεκριμένα για αυτούς που έχουν ακίνητα σε 4.000 οικισμούς, θα μπορούν να εκτυπώνουν τα νέα εκκαθαριστικά του ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ θα γίνει στις περιπτώσεις, στις οποίες, μεταξύ των ακινήτων, περιλαμβάνονται και οικόπεδα που βρίσκονται σε περιοχές στις οποίες δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα. Στις περιπτώσεις αυτές, για τον υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ, θα ληφθούν υπόψη οι τιμές των οικοπέδων, με βάση τις οποίες υπολογίσθηκε ο ΦΑΠ του 2013. Επίσης, κατά τη νέα εκκαθάριση θα εξαιρεθούν από το φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στη Κεφαλλονιά, ενώ για ακίνητα τα οποία έχουν χαρακτηρισθεί ιστορικά διατηρητέα μνημεία ή έργα τέχνης το υπόλοιπο του οικοπέδου τους θα απαλλαγεί από τον κύριο φόρο.

3. Από τις αρχές Οκτωβρίου και μέχρι τις 30 Νοεμβρίου, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά δήλωση Ε9, με την οποία θα διορθώσουν, διαγράψουν ή συμπληρώσουν στοιχεία των ακινήτων τους. Εφόσον από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης προκύπτει επιστροφή φόρου άνω των 300 ευρώ, ο φορολογούμενος θα πρέπει να προσκομίσει στην εφορία τα δικαιολογητικά που επιβεβαιώνουν τον λόγο της υποβολής της δήλωσης αυτής.

Στην περίπτωση που, μετά την υποβολή της πρώτης τροποποιητικής δήλωσης, υποβληθεί και νέα τροποποιητική δήλωση, μέχρι 30 Νοεμβρίου, θα διενεργείται σε κάθε περίπτωση νέα εκκαθάριση του φόρου μετά από έλεγχο των σχετικών δικαιολογητικών αυτής, εφόσον προκύπτει μείωση του φόρου.

4. Μέσα στον Οκτώβριο θα δοθούν οδηγίες για τα ξενοδοχειακά κτίρια, τα οποία ιδιοχρησιμοποιούνται από ατομικές επιχειρήσεις, προκειμένου να τύχουν απαλλαγής από το συμπληρωματικό φόρο.

5. Μέχρι το τέλος Οκτωβρίου θα γίνουν νέες εκκαθαρίσεις του ΕΝΦΙΑ στις περιπτώσεις που στα ακίνητα του φορολογουμένου περιλαμβάνονται κατοικίες ή διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες οι οποίες καθ’ όλη τη διάρκεια του 2013 ήταν κενές και μη ηλεκτροδοτούμενες. Μέσα στην ίδια προθεσμία θα χορηγηθούν οι εκπτώσεις από τον φόρο στις περιπτώσεις των οικονομικά αδύναμων φορολογουμένων.

6. Εφόσον παρουσιασθούν υποθέσεις φορολογουμένων, οι οποίες δεν μπορούν να υποστηριχθούν ηλεκτρονικά, λόγω της έλλειψης ουσιωδών στοιχείων, καθώς και διορθώσεις υπολογισμού του φόρου, για τις οποίες είτε απαιτείται η προσκόμιση δικαιολογητικών, είτε δεν καλύπτονται από την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης, θα εκκαθαρισθούν ανά υπόθεση με την υποβολή σχετικού αιτήματος και την προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών, όπου απαιτείται.

7. Η αναστολή καταβολής του φόρου των δικαιούχων νομικών προσώπων θα πραγματοποιηθεί από τις ΔΟΥ μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος του νομικού προσώπου μέσα στον μήνα Οκτώβριο και έλεγχο της συνδρομής των προϋποθέσεων με διαδικασία και έντυπο που θα καθοριστεί με απόφαση της ΓΓΔΕ.

8. Τον Δεκέμβριο θα «ανοίξει» η ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής Ε9 με τη διαρκή ενημέρωση του Περιουσιολογίου με τις μεταβολές της περιουσιακής κατάστασης που επήλθαν μέσα στο 2014.

Τον Οκτώβριο
Εντός του Οκτωβρίου θα γίνει νέα εκκαθάριση του ΕΝΦΙΑ όπου θα επαναπροσδιοριστεί το ποσό του φόρου με βάση την έκπτωση 50% για τους οικονομικά αδύναμους και 20% για τους ιδιοκτήτες κενών και χωρίς ρεύμα ακινήτων. Το επιπλέον ποσό του φόρου που θα έχει καταβληθεί με την πρώτη δόση θα συμψηφισθεί με τις επόμενες μηνιαίες δόσεις του ΕΝΦΙΑ.

πηγή: http://www.imerisia.gr/