Πώς προστατεύονται οι καταθέτες από ενδεχόμενο “κούρεμα” – Τι προβλέπει η ισχύουσα νομοθεσία;

28/03/2013 0

ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΕΙΣTo θέμα της προστασίας καταθέσεων επαναφέρουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο οι αντιφατικές, αλλά συνεχιζόμενες δηλώσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων, ως συνέχεια της απόφασης «κουρέματος» που επιβλήθηκε στην Κύπρο. Στην Ελλάδα, ειδικά τους τελευταίους μήνες, καταγράφεται επάνοδος καταθέσεων στις τράπεζες, οι οποίες βρίσκονται στο τελευταίο στάδιο της ανακεφαλαιοποίησης και είναι θωρακισμένες από οποιονδήποτε κραδασμό.

 

Είναι ενδεικτικό ότι στη χώρα μας, οι καταθέσεις διασφαλίστηκαν στο σύνολό τους και στις περιπτώσεις εξυγίανσης και μεταφέρθηκαν στο νέο σχήμα, χωρίς να κινδυνεύσει ούτε ένα ευρώ, ακόμη και στην πιο δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία. Με την ανακεφαλαιοποίηση και τα 50 δισ. ευρώ του ελληνικού πακέτου διασφαλίζεται περαιτέρω το σύστημα.

Με αφετηρία το όριο προστασίας των 100 χιλιάδων ευρώ, αρκετοί καταθέτες έχουν προχωρήσει σε σπάσιμο των καταθέσεων κάτω από το όριο αυτό ή σε προσθήκη συνδικαιούχων, αφού ο νόμος προστατεύει τις πρώτες 100.000 ευρώ ανά καταθέτη ανά τράπεζα. Εάν σε ένα λογαριασμό οι δικαιούχοι είναι δύο, ο καθένας προστατεύεται για 100 χιλιάδες ευρώ, δηλαδή προστατεύονται έως και 200 χιλ. ευρώ και ούτω καθεξής.

Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) παρέχει τις απαντήσεις σε μια σειρά ερωτήματα που επανέρχονται στην επικαιρότητα:

Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων;

Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το ΤΕΚΕ ανέρχεται σε 100.000 ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση. Με σχετική Οδηγία, το όριο αυτό έχει καταστεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου 2011 υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της Ε.Ε.

Ποιες κατηγορίες καταθέσεων καλύπτονται από το ΤΕΚΕ;

Καλύπτονται οι καταθέσεις προθεσμίας, ταμιευτηρίου, και όψεως.

Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;

Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο.

Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;

Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες τη γονική μέριμνα.

Τα νομικά πρόσωπα καλύπτονται από την εγγύηση του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων;

Καλύπτονται από την εγγύηση του ΤΕΚΕ έως το ποσό των 100.000 ευρώ.

Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα, τι συμβαίνει σε περίπτωση που οι καταθέσεις στο πιστωτικό ίδρυμα καθίστανται μη διαθέσιμες;

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης από το ΤΕΚΕ, οι ληξιπρόθεσμες οφειλές από δάνεια, συμψηφίζονται με το συνολικό υπόλοιπο των καταθέσεων.

Οι τόκοι μιας κατάθεσης συμπεριλαμβάνονται στην αποζημίωση;

Στο όριο των 100.000 ευρώ συμπεριλαμβάνονται και οι δεδουλευμένοι τόκοι μέχρι την ημέρα που η κατάθεση καθίσταται μη διαθέσιμη.

Τι τύχη έχουν τα χρήματα μιας κατάθεσης πέρα από το όριο εγγύησης των 100.000 ευρώ;

Περαιτέρω αποζημίωση μπορεί να προκύπτει από το προϊόν της εκκαθάρισης του πιστωτικού ιδρύματος.

Παραδείγματα

Τι γίνεται όταν υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί στην ίδια τράπεζα;

Παράδειγμα: O καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β 150.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο κοινό λογαριασμό που τηρείται στην ίδια τράπεζα, με τον καταθέτη Γ, 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ για τους Α,Β,Γ;

Στο παράδειγμα, δεδομένου ότι δεν αναφέρονται ποσοστά συμμετοχής καθενός εκ των συνδικαιούχων στους λογαριασμούς, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 100.000 ευρώ, ο καταθέτης Β δικαιούται 75.000 ευρώ και ο Γ 50.000 ευρώ.

Τι γίνεται όταν ένας καταθέτης έχει καταθέσεις σε δύο τράπεζες;

Παράδειγμα: Ο καταθέτης Α έχει σε κοινό λογαριασμό με τον καταθέτη Β σε μία τράπεζα Ι 100.000 ευρώ. Ο ίδιος καταθέτης Α έχει, σε άλλο ατομικό λογαριασμό που τηρείται σε άλλη τράπεζα ΙΙ 100.000 ευρώ. Ποιες είναι οι αποζημιώσεις για τους Α, Β, σε περίπτωση ενεργοποίησης του ΤΕΚΕ και για τις δύο τράπεζες ταυτόχρονα (Ι, ΙΙ);

Στο παράδειγμα, ο καταθέτης Α δικαιούται αποζημίωση 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι και 100.000 ευρώ από την τράπεζα ΙΙ, ενώ ο καταθέτης Β δικαιούται αποζημίωση ύψους 50.000 ευρώ από την τράπεζα Ι.

Πηγή: naftemporiki.gr