Ρύθμιση “ανάσα” από το Υπουργείο Οικονομικών. Συμψηφισμός ΦΠΑ ιδιωτών-Δημοσίου.

23/04/2013 0

ΦΠΑΝέα ρύθμιση που θα επιτρέπει τον συμψηφισμό των ποσών ΦΠΑ που χρωστούν οι επιχειρήσεις προς το Δημόσιο με το ΦΠΑ που τους οφείλει ολόκληρος ο δημόσιος τομέας δηλαδή υπουργεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδιοίκηση, ΔΕΚΟ κ.λπ., προωθεί ο υπουργός Οικονομικών Γ. Στουρνάρας. Την ίδια ώρα με διαδικασίες – εξπρές θα επιστρέφουν οι εφορίες το ΦΠΑ στους δικαιούχους και κυρίως ποσά έως 5.000 ευρώ, για τα οποία δεν απαιτείται προηγουμένως έλεγχος. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις επιστροφής ΦΠΑ τα ποσά θα έχουν επιστραφεί στους δικαιούχους το αργότερο έως τις 13 Μαΐου, ενώ για ποσά άνω των 5.000 ευρώ θα πρέπει να γίνεται προληπτικός έλεγχος.

Η νέα νομοθετική ρύθμιση η οποία αναμένεται να δώσει ανάσα ρευστότητας σε εκατοντάδες επιχειρήσεις αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή μέχρι το τέλος Ιουνίου και μεταξύ άλλων θα προβλέπει την επέκταση του συμψηφισμού οφειλών ΦΠΑ από τον στενό δημόσιο τομέα που ισχύει σήμερα σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα. Δηλαδή, θα συμψηφίζονται τα ποσά ΦΠΑ που οφείλουν σε επιχειρήσεις οι φορείς και οργανισμοί της γενικής κυβέρνησης (ΔΕΚΟ, ασφαλιστικά ταμεία, νοσοκομεία, τοπική αυτοδίοικηση, ΝΠΙΔ κ.ά.) με το ΦΠΑ που χρωστούν στο Δημόσιο οι επιχειρηματίες. Αυτό σημαίνει ότι αν ένας επιχειρηματίας οφείλει στην εφορία ΦΠΑ από τις συναλλαγές του ύψους 5.000 ευρώ και ταυτόχρονα ένας δήμος του οφείλει ΦΠΑ 4.000 ευρώ τότε οι ΔΟΥ θα συμψηφίζουν την οφειλή, με την απαίτηση ο επιχειρηματίας να καταβάλει στην εφορία τη διαφορά, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι 1.000 ευρώ.

Σήμερα ο συμψηφισμός αφορά οφειλές ΦΠΑ ιδιωτών μόνο με απαιτήσεις από τον στενό δημόσιο τομέα, δηλαδή υπουργεία και φορείς κεντρικής διοίκησης και όχι με απαιτήσεις από ΔΕΚΟ, δήμους, περιφέρειες, νοσοκομεία ασφαλιστικά ταμεία και άλλους φορείς και οργανισμούς που ανήκουν στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Ωστόσο για να διενεργηθεί συμψηφισμός θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένη και εκκαθαρισμένη η χρηματική απαίτηση του οφειλέτη κατά της γενικής κυβέρνησης, η οποία θα αποδεικνύεται με τελεσίδικη δικαστική απόφαση ή δημόσιο έγγραφο.

Σε δύο δόσεις η πληρωμή του ΦΠΑ
Νέο σύστημα πληρωμής του ΦΠΑ καθιερώνει το υπουργείο Οικονομικών. Η διάταξη που θα περιληφθεί στο πολυνομοσχέδιο – σκούπα θα προβλέπει την υποβολή της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ με την καταβολή τουλάχιστον του ποσού των 10 ευρώ. Το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται σε δύο δόσεις, εφόσον έχει υποβληθεί εμπρόθεσμα η δήλωση. Στο τέλος του ίδιου μήνα θα καταβάλλεται η πρώτη δόση και η δεύτερη δόση θα εξοφλείται στο τέλος του επόμενου μήνα προσαυξημένη κατά 2%. Στην περίπτωση καταβολής του 50% του οφειλόμενου φόρου ταυτόχρονα με την υποβολή της δήλωσης το υπόλοιπο ποσό θα εξοφλείται στο τέλος του επόμενου μήνα. Στην περίπτωση εκπρόθεσμης υποβολής της δήλωσης ο φόρος καταβάλλεται εφάπαξ.

πηγή: www.imerisia.gr