Στα 603 εκατ. ευρώ το πρωτογενές πλεόνασμα του 2013.

22/01/2014 0

TOKOIΣύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, για το 12-μηνο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου, το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 603 εκατ. ευρώ, έναντι προηγούμενης εκτίμησης για 691 εκατ. ευρώ.

«Συμπερασματικά, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε υψηλότερα από τους στόχους, με τις επιστροφές φόρων υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ύψος των εκτιμήσεων, υψηλότερα όμως από το 2012» επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Το έλλειμμα διαμορφώθηκε στα 5,44 δισ. ευρώ, αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 6,08 δισ. ευρώ. 

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.614 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ, σημειώνει το υπουργείο τονίζοντας ότι «για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία τα έσοδα διαμορφώνονται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί».

Τα στοιχεία αναλυτικά

Σύμφωνα με τα οριστικά στοιχεία εκτέλεσης του κρατικού προϋπολογισμού, σε τροποποιημένη ταμειακή βάση, που δημοσιεύσε την Τετάρτη το υπουργείο Οικονομικών, για το 12μηνο Ιανουαρίου–Δεκεμβρίου, παρουσιάζεται έλλειμμα στο ισοζύγιο του κρατικού προϋπολογισμού ύψους 5.441 εκατ. ευρώ έναντι ελλείμματος 15.688 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2012 και αναθεωρημένου στόχου για έλλειμμα 6.085 εκατ. ευρώ.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 603 εκατ. ευρώ, έναντι πρωτογενούς ελλείμματος 3.464 εκατ. ευρώ για την ίδια περίοδο το 2012 και αναθεωρημένου στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 15 εκατ. ευρώ.

Το ύψος των καθαρών εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθε σε 53.018 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας μείωση κατά 224 εκατ. ευρώ ή 0,4% έναντι του αναθεωρημένου στόχου (53.242 εκατ. ευρώ).

Η εν λόγω υστέρηση, σημειώνει το υπουργείο, οφείλεται αποκλειστικά στα έσοδα του ΠΔΕ κατά το μήνα Δεκέμβριο τα οποία ανήλθαν σε 173 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 550 εκατ. ευρώ ή 76,1% έναντι του στόχου.

Σημειώνεται, όμως, ότι το μεγαλύτερο μέρος αυτής της μείωσης προέρχεται από την καθυστέρηση απόδοσης εσόδων από τα ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εκτιμάται ότι θα αποδοθούν στους πρώτους μήνες του 2014.

Τα καθαρά έσοδα του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 48.423 εκατ. ευρώ, 317 εκατ. ευρώ ή 0,7% υψηλότερα έναντι των εκτιμήσεων πραγματοποιήσεων του 2013 (48.106 εκατ. ευρώ).

Το σύνολο των φορολογικών εσόδων διαμορφώθηκε σε 44.614 εκατ. ευρώ, υπερβαίνοντας το στόχο κατά 211 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, κατηγορίες εσόδων που υπερέβησαν τον επικαιροποιημένο στόχο του 12μήνου είναι οι εξής:

1. Οι φόροι περιουσίας κατά 207 εκατ. ευρώ ή 7,4%.

2. Οι άμεσοι φόροι ΠΟΕ κατά 136 εκατ. ευρώ ή 5,1%.

3. Ο Φ.Π.Α λοιπών προϊόντων κατά 336 εκατ. ευρώ ή 3,2%.

4. Τα τέλη κυκλοφορίας κατά 83 εκατ. ευρώ ή 7,5%.

5. Τα λοιπά μη φορολογικά έσοδα κατά 104 εκατ. ευρώ ή 4,6%.

Αντίθετα, υστέρησαν έναντι του στόχου:

1. Ο φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων κατά 78 εκατ. ευρώ ή 0,7%.

2. Οι λοιποί άμεσοι φόροι κατά 83 εκατ. ευρώ ή 2,9%.

3. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α και Ε.Φ.Κ. καπνού κατά 32 εκατ. ευρώ (4,5%) και 148 εκατ. ευρώ (4,9%) αντίστοιχα.

4. Τα έσοδα από τον Φ.Π.Α πετρελαιοειδών και Ε.Φ.Κ. ενεργειακών προϊόντων κατά 100 εκατ. ευρώ (4,3%) και 49 εκατ. ευρώ (1,1%) αντίστοιχα.

Συμπερασματικά, τα έσοδα διαμορφώνονται στο επίπεδο των στόχων που έχουν τεθεί, γεγονός που συμβαίνει για πρώτη φορά την τελευταία πενταετία, σημειώνει το υπουργείο.

Οι επιστροφές φόρων διαμορφώθηκαν τελικά στα 3.105 εκατ. ευρώ (286 εκατ. ευρώ υψηλότερες σε σχέση με τα προσωρινά στοιχεία) υπερβαίνοντας κατά 204 εκατ. ευρώ ή 7% το στόχο.

Επιπλέον του ποσού αυτού έχουν επιστραφεί 642 εκατ. ευρώ που αφορούν επιστροφές φόρων παρελθόντων οικονομικών ετών και οι οποίες είναι δημοσιονομικά ουδέτερες, αφού καλύπτονται από την ειδική πίστωση για την αποπληρωμή των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων.

Συμπερασματικά, οι συνολικές επιστροφές εσόδων ανήλθαν στα 3,7 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 12,8% έναντι του 2012, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, τονίζει το ΥΠΟΙΚ.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού ανήλθαν στα 58.459 εκατ. ευρώ και παρουσιάζονται μειωμένες κατά 868 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (59.327 εκατ. ευρώ).

Ειδικότερα, οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού ανήλθαν σε 51.809 εκατ. ευρώ και είναι μειωμένες έναντι του αναθεωρημένου στόχου κατά 868 εκατ. ευρώ, κυρίως λόγω της μείωσης των πρωτογενών δαπανών κατά 601 εκατ. ευρώ έναντι του αναθεωρημένου στόχου (44.831 εκατ. ευρώ).

Οι δαπάνες του τακτικού προϋπολογισμού παρουσιάζονται μειωμένες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012 κατά 9.690 εκατ. ευρώ ή σε ποσοστό 15,8%.

Η μείωση αυτή οφείλεται κυρίως στη μείωση του συνόλου των πρωτογενών δαπανών κατά 3.299 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 6,9% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012, καθώς και στη μείωση των τόκων κατά 6.180 εκατ. ευρώ ή ποσοστό 50,6% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2012.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων διαμορφώθηκαν στα 6,65 δισ. ευρώ, περίπου 540 εκατ. ευρώ ή 8,8% υψηλότερες από πέρυσι, στο ύψος του επικαιροποιημένου στόχου.

Και αυτό γιατί το Δεκέμβριο, όπως έγινε και τον αντίστοιχο μήνα του 2012, εκταμιεύθηκαν περίπου 2,7 δισ. ευρώ, ενισχύοντας ουσιαστικά τη ρευστότητα στην οικονομία.

Συμπερασματικά, καταλήγει το υπουργείο Οικονομικών, το πρωτογενές πλεόνασμα διαμορφώθηκε υψηλότερα από τους στόχους, με τις επιστροφές φόρων υψηλότερα από τις εκτιμήσεις και τις δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων στο ύψος των εκτιμήσεων, υψηλότερα όμως από το 2012.

πηγή: http://www.in.gr/