Στις 15 Απριλίου λήγει η προθεσμία για τα ανασφάλιστα οχήματα, μετά έρχονται κυρώσεις και πρόστιμα.

06/04/2013 0

ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΑ ΟΧΗΜΑΤΑΌλα είναι έτοιμα ώστε να γίνει η ταυτοποίηση των στοιχείων όλων των ασφαλιστικών εταιρειών με τις αρχές ταξινόμησης των οχημάτων από την οποία θα προκύψει ποια οχήματα έχουν δικαίωμα χρήσης των ελληνικών δρόμων (σ.σ.: δηλαδή έχουν πληρώσει τέλη κυκλοφορίας για το 2013) ενώ παράλληλα δεν είναι ασφαλισμένα.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων πάνω από 1.5 εκ. οχήματα βρίσκονται σ’ αυτή την κατηγορία. Η 15η Απριλίου είναι η καταλυτική ημερομηνία για να ξεκινήσει η αποστολή ειδοποιητηρίων από την ΓΓΠΣ προς τους κατόχους ανασφάλιστων οχημάτων. Αυτοί θα καλούνται να ασφαλίσουν τα οχήματά τους εντός οχτώ εργάσιμων ημερών. Για να γίνει αυτό θα πρέπει να προσκομίσουν στον ασφαλιστικό φορέα επιλογής τους το εν λόγω ειδοποιητήριο μαζί με ειδικό παράβολο αξίας 250 ευρώ το οποίο θα πρέπει να έχει πληρωθεί.

Εάν παρέλθει το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα των 8 ημερών χωρίς κάποια ενέργεια από τον κάτοχο του αυτοκινήτου προβλέπονται βαρύτατα πρόστιμα που ξεκινούν από τα 250 ευρώ για τα δίκυκλα και τα 500 ευρώ για τα τετράτροχα.

πηγή: protothema.gr