Φορολογία εισοδήματος, από το 2015….στο 2016.

14/01/2016 0

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ*του Αναστάσιου Λυμπερίου

Μία από τις αρνητικές εξελίξεις της χρονιάς που μας πέρασε ήταν η υπέρμετρη φορολόγηση των εισοδημάτων. Συνοψίζοντας, οι  βασικότερες και σημαντικότερες αλλαγές στη φορολόγηση  των εισοδημάτων του 2015 που θα δηλωθούν το 2016 αφορούν στα εξής; :   -Αυξάνεται από 26% σε 29% ο φόρος για τα νομικά πρόσωπα που τηρούν διπλογραφικά βιβλία. Για τους ελεύθερους επαγγελματίες καθώς και τις προσωπικές εταιρείες που τηρούν απλογραφικά, ο συντελεστής παραμένει στο 26% έως 50000 και στο 33%  για τα παραπάνω ποσά.

-Αυξάνεται από 55% σε 75% η προκαταβολή φόρου, που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι προσωπικές εταιρίες  (Ο.Ε. , Ε.Ε. ). Ο συντελεστής αυτός θα ανέλθει σε ποσοστό 100% το 2017.   -Καταργείται η έκπτωση 2% στον οφειλόμενο φόρο σε περίπτωση εφάπαξ καταβολής του.

-Αυξάνεται από 3% σε 4% η εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στα καθαρά εισοδήματα από 50.000 έως  100.000 ευρώ και  από 4% σε 6%  για τα καθαρά εισοδήματα από  100.000 μέχρι 500.000 ευρώ   – Αυξάνεται από 10% σε 13%  ο φόρος πολυτελούς διαβίωσης για αυτοκίνητα από 2.500 κυβικά ενώ επιβάλλεται επιπλέον φόρος πολυτελούς διαβίωσης 13% στα σκάφη αναψυχής.(άνω των 5 μέτρων).

Σαρωτικές είναι και οι αλλαγές που επέρχονται σε ότι αφορά την φορολογία των αγροτών, με αύξηση φορολογικών συντελεστών, αύξηση προκαταβολής φόρου, τα οποία είναι μόνο μερικά από τα όσα καλείται να φέρει στη Βουλή και να εφαρμόσει η ελληνική κυβέρνηση σύμφωνα με το 3ο Μνημόνιο.   Ερωτηματικό παραμένει για το 2016 και η έκπτωση 20% του ΕΝΦΙΑ, που ίσχυε τα δυο προηγούμενα έτη, για τα κενά και μη ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα.   Χωρίς τις  απαραίτητες μεταρρυθμίσεις και διαρθρωτικές αλλαγές και εξαντλώντας τη φοροδοτική ικανότητα των φυσικών και νομικών πρόσωπων, κάθε προσπάθεια  ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας και το 2016 θα αποτελεί απλά άσκηση επί χάρτου προσθέτοντας άλλο ένα  έτος ύφεσης με αρνητικό πρόσημο.

   * ο κ. Αναστάσιος Λυμπερίου είναι Οικονομολόγος MSc και Υποψήφιος Διδάκτωρ

πηγή: http://www.sfedona.gr/