Φρένο στις απολύσεις βάζει ο Άρειος Πάγος!

06/04/2013 0

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣΑπόφαση-βόμβα για τα κριτήρια απόλυσης εξέδωσε ο Άρειος Πάγος, κατά την οποία, συνοπτικά, «προστατεύεται»  πρώτα η αρχαιότητα και η οικογενειακή κατάσταση κάθε εργαζομένου και μετά τα προσόντα του.

Η απόφαση αυτή στέλνει μήνυμα σε όσες  επιχειρήσεις  επικαλούνται οικονομικούς λόγους για να απολύουν  εργαζόμενους με  μεγαλύτερη προϋπηρεσία ή/και έγγαμους, προκειμένου να  διατηρούν ή να  προσλαμβάνουν νεώτερους και φυσικά φτηνότερους.

Σύμφωνα με την απόφαση 31/2013 ο Άρειος Πάγος αποφαίνεται πως σε περίπτωση καταγγελίας της συμβάσεως εργασίας για οικονομικοτεχνικούς λόγους, αυτή θα καθίσταται καταχρηστική εφόσον ο εργοδότης «παραλείψει να λάβει υπόψη και να συνεκτιμήσει τα κριτήρια της αρχαιότητας, ηλικίας, οικονομικής και οικογενειακής κατάστασης του καθενός, όπως επιβάλλεται από το καθήκον προνοίας που τον βαρύνει κατά τα άρθρα 651, 657, 658, 660, σε συνδυασμό με τα άρθρα 200, 281 και 288 του Αστικού Κώδικα και επιτάσσει την απόλυση εκείνων για τους οποίους το μέτρο αυτό θα είναι λιγότερο επαχθές».

news.gr