Όλα τα προγράμματα επιδότησης απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα.

07/08/2017 0

Δεκαέξι προγράμματα επιδότησης σε επιχειρήσεις για απασχόληση ανέργων, αλλά και υποστήριξης νέων που θέλουν να δημιουργήσουν τη δική τους επιχείρηση, επιχειρεί να “τρέξει” το υπουργείο Εργασίας κατά την τρέχουσα, αλλά και την αμέσως επόμενη χρονική περίοδο.

Παράλληλα με την ενίσχυση της απασχόλησης στον ευρύτερο δημόσιο τομέα με επιδοτούμενα προγράμματα, η κυβέρνηση στοχεύει να διοχετεύσει μέσα στους επόμενους μήνες, μέσω επιδοτούμενων προγραμμάτων, χρηματοδοτήσεις με τις οποίες επιχειρείται να στηριχθεί η απασχόληση και στον ιδιωτικό τομέα.

Τα προγράμματα τα οποία αφορούν την ενίσχυση της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας στον ιδιωτικό τομέα της οικονομίας έχουν συνολικό προϋπολογισμό ύψους 336 εκατ. ευρώ και αφορούν 66.342 εγγεγραμμένους ανέργους του ΟΑΕΔ.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το γραφείο της αρμόδιας αναπληρώτριας υπoυργού Εργασίας, κυρίας Ράνιας Αντωνοπούλου, τα προγράμματα αυτά χωρίζονται στις ακόλουθες τρεις μεγάλες κατηγορίες, ανάλογα με τον χρόνο προκήρυξής τους:

– Τέσσερα από τα συνολικά δεκαέξι (π.χ., δύο προγράμματα επιχορήγησης επιχειρήσεων για πρόσληψη ανέργων άνω των 50 ετών) είναι ήδη “ανοιχτά”, δηλαδή έχουν προκηρυχθεί κατά το προηγούμενο χρονικό διάστημα και μπορεί κάθε ενδιαφερόμενος που πληροί τα κριτήρια να αιτηθεί ανά πάσα στιγμή της ένταξής του στα προγράμματα αυτά.

– Ένα πρόγραμμα –και συγκεκριμένα εκείνο που αφορά την επιδότηση νέων θέσεων εργασίας για 2.500 νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών– αναμένεται να “ανοίξει”, δηλαδή να προκηρυχθεί. το αμέσως επόμενο διάστημα.

– Τα υπόλοιπα έντεκα προγράμματα (π.χ., επιχορήγηση επιχειρήσεων για απασχόληση ή κατάρτιση ανέργων) αναμένεται να προκηρυχθούν έως το τέλος του 2017.

Πιο αναλυτικά, τα νέα προγράμματα απασχόλησης είναι τα ακόλουθα:

“Ανοιχτά” προγράμματα

1. Επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό άνω των 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων που βρίσκονται σε μειονεκτική και ιδιαίτερα μειονεκτικήθέση, ηλικίας άνω των 50 ετών.

Προϋπολογισμός: 25.000.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 5.000

2. Επιχορήγηση επιχειρήσεων με προσωπικό έως 20 θέσεων πλήρους απασχόλησης για την πρόσληψη ανέργων ηλικίας άνω των 50 ετών.

Προϋπολογισμός: 50.000.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 10.000

3. Επιδότηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους ανέργους ηλικίας 25 έως 29 ετών (β’ φάση εργασιακής εμπειρίας).

Προϋπολογισμός: 3.730.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 1.295

4. Κατάρτιση και πιστοποίηση ανέργων ηλικίας 29 έως 64 ετών σε κλάδους αιχμής. Προϋπολογισμός: 89.000.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 23.947

“Ανοίγει” άμεσα

5. Επιδότηση για νέες θέσεις εργασίας για νέους ανέργους ηλικίας 18 έως 24 ετών.

Ωφελούμενοι: 2.500

“Ανοίγουν” μέχρι τέλος του 2017

6. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων έως 29 ετών. Προϋπολογισμός: 34.200.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 9.500

7. Επιχορήγηση επιχειρήσεων για την κατάρτιση εργαζομένων.

Προϋπολογισμός: 36.625.000 ευρώ

8. Υποστήριξη επιχειρηματικών σχεδίων άνεργων νέων ηλικίας 18 έως 29 ετών . Προϋπολογισμός: 750.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 800

9. Ενίσχυση επιχειρηματικότητας νέων 18 έως 29 ετών.

Προϋπολογισμός: 43.400.000. ευρώ

Ωφελούμενοι: 1.700

10. Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) και του εξαγωγικού εμπορίου.

Προϋπολογισμός: 16.219.530 ευρώ

Ωφελούμενοι: 4.000

11. Απόκτηση εργασιακής εμπειρίας στο αντικείμενο του digital marketing για ανέργους σε μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον κλάδο του τουρισμού.

Προϋπολογισμός: 9.450.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 2.500

12. Ολοκληρωμένη παρέμβαση ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού και καταπολέμησης της ανεργίας στον κλάδο των υποδομών και των μεταφορών.

Προϋπολογισμός: 13.487.500 ευρώ

Ωφελούμενοι: 3.500

13. Συμβουλευτική υποστήριξη, κατάρτιση, πιστοποίηση και προώθηση στην απασχόληση ανέργων νέων 25 έως 29 ετών στον κλάδο τεχνολογιών, πληροφορικής και επικοινωνιών.

Προϋπολογισμός: 9.038.701 ευρώ

Ωφελούμενοι: 1.000

14. Προώθηση απασχόλησης μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικώναπασχόλησης για νέους ανέργους 18 έως 24 ετών (πιλοτικό πρόγραμμα στον Δήμο Καλλιθέας).

Προϋπολογισμός: 1.950.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 325

15. Προώθηση απασχόλησης μέσω μείγματος προγραμμάτων ενεργητικών πολιτικώναπασχόλησης για νέους 25 έως 29 ετών (πιλοτικό πρόγραμμα στον Δήμο Καλλιθέας). Προϋπολογισμός: 1.050.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 175

16. Υποστήριξη της απασχόλησης ΑμεΑ σε κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις ένταξης ευάλωτων ομάδων.

Προϋπολογισμός: 2.000.000 ευρώ

Ωφελούμενοι: 100