400 εκατ. για ενίσχυση απασχόλησης των νέων.

22/05/2013 0

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΕΩΝΚοινοτικούς πόρους από την πολιτική συνοχής ύψους 400 εκατ. ευρώ προς την Ελλάδα αποφάσισε να εκταμιεύσει ταχύτερα, εντός του 2014, η Κομισιόν.
Οι πόροι θα διατεθούν ως συμβολή στην αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων, να υποστηρίξουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και να υπάρξουν επενδύσεις σε καίρια έργα υποδομής.

Το μέτρο δεν αποτελεί νέα χρηματοδότηση, αλλά δίνεται μεγαλύτερο περιθώριο διάθεσης και απορρόφησης πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν ήδη εγκριθεί, μειώνοντας παράλληλα τον κίνδυνο απώλειάς τους. Η συνεισφορά της Ε.Ε. θα αυξηθεί κατ’ ανώτατο όριο σε 95% και έτσι θα μειωθεί η απαίτηση εθνικής συγχρηματοδότησης σε μόλις 5%. Από το μέτρο επωφελούνται επίσης η Πορτογαλία με 100 εκατ. ευρώ και η Κύπρος με 20 εκατ. ευρώ.

Χωρίς τα προτεινόμενα μέτρα, οι επενδύσεις της πολιτικής Συνοχής για την ανάπτυξη θα μπορούσαν να χαθούν, λόγω της έλλειψης χρόνου για τη διάθεση των χρημάτων ή της δυσκολίας εξεύρεσης εθνικής και ιδιωτικής συγχρηματοδότησης στο ισχύον οικονομικό κλίμα. Η πρόταση, που ζητήθηκε από κυβερνήσεις της Ε.Ε. και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, θα σταλεί τώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο υπουργών της Ε.Ε. για έγκριση.

«Αλληλεγγύη» 

Σχολιάζοντας την πρόταση, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Γιοχάνες Χαν δήλωσε ότι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή «είμαστε έτοιμοι να δείξουμε αλληλεγγύη και ευελιξία σε αυτούς που έπληξε η κρίση, έτσι ώστε να επιστρέψουν στο δρόμο της ανάπτυξης». Τα στοχευμένα μέτρα που προτείναμε σήμερα θα βοηθήσουν αυτές τις χώρες να αξιοποιήσουν τις απαραίτητες επενδύσεις: για τη δημιουργία βιώσιμων θέσεων εργασίας με την υποστήριξη μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και την παροχή σε αυτές πρόσβασης σε χρηματοδότηση, για την υποστήριξη των νέων για να βρουν απασχόληση και για την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της έρευνας, σημείωσε. Ο κοινοτικός επίτροπος τόνισε ότι αυτό δεν είναι μόνο προς το συμφέρον των οικείων χωρών, αλλά και της Ευρώπης στο σύνολό της. Υπογράμμισε επίσης ότι «η πρόταση αυτή, ενώ δίνει μια ανάσα, δεν υποκαθιστά τις μεταρρυθμίσεις και την επιτάχυνση της αξιοποίησης των πόρων».

Ο επίτροπος Απασχόλησης Λάζλο Αντορ υπογράμμισε ότι «οι έκτακτες περιστάσεις που μας οδήγησαν στην αύξηση της συμμετοχής της Ε.Ε. στις δαπάνες της πολιτικής συνοχής στις λεγόμενες χώρες του προγράμματος, δυστυχώς, εξακολουθούν να υφίστανται». Το μέτρο ήταν επιτυχημένο όσον αφορά την ενίσχυση της διάθεσης πόρων της Ε.Ε. για αναπτυξιακές επενδύσεις και είχαμε κάθε λόγο να το επεκτείνουμε, είπε.

πηγή: http://www.imerisia.gr/default.asp