Έναρξη υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη»

21/08/2023 0

Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων https://pvstegi.gov.gr για το  πρόγραμμα «Φωτοβολταϊκά στη Στέγη», το οποίο επιχορηγεί νοικοκυριά και αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με σύστημα αποθήκευσης.

Στόχος του προγράμματος είναι να συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε χαμηλότερο κόστος διαβίωσης, καθώς και στην επιδίωξη το κτιριακό απόθεμα να πλησιάσει το 2050 προδιαγραφές σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας.

Το πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με συνολικό προϋπολογισμό 238 εκατ. ευρώ.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν φυσικά πρόσωπα (νοικοκυριά) και αγρότες (επαγγελματίες αγρότες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος) που κατά τη χρονική στιγμή της αίτησης στο πρόγραμμα έχουν συνάψει σχετική Σύμβαση Σύνδεσης για το Φωτοβολταϊκό σταθμό και το σύστημα αποθήκευσης (εφόσον υφίσταται) με τον ΔΕΔΔΗΕ.

Η επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού φτάνει το 65% για τα νοικοκυριά και 40% για τους αγρότες, ενώ η επιδότηση της μπαταρίας είναι από 90% έως 100%.  Ταυτόχρονα προβλέπεται προσαύξηση κατά 10% για άτομα με αναπηρία, συζύγους κι εξαρτώμενα μέλη ατόμων με αναπηρία, μονογονεϊκές, τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες.

Η συνολική επιδότηση του συστήματος φωτοβολταϊκού με μπαταρία μπορεί να φτάσει έως και 16.000 ευρώ για νοικοκυριά και 10.000 ευρώ για αγρότες.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις χρηματοδότησης μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας https://pvstegi.gov.gr από 2 Μαΐου 2023 μέχρι τις 30 Ιουνίου 2024 ή μέχρι την κάλυψη των διαθέσιμων πόρων.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τη σχετική προκήρυξη.