Επιδότηση πετρελαίου κίνησης – Ύψος, διάρκεια και διαδικασία καταβολής της επιδότησης – Αναλυτικά η απόφαση.

03/04/2022 0
Με την με Αριθμ. 44010 ΕΞ 2022/1-4-2022 ΚΥΑ καθορίζεται ο μηχανισμός της επιδότησης του πετρελαίου κίνησης, το ύψος και η διάρκεια χορήγησης της επιδότησης, ο τρόπος υπολογισμού αυτής καθώς και ο καθορισμός του μηχανισμού…