Έρχεται νέα χαριστική ρύθμιση – Ποιοι θα κερδίσουν και πώς πηγή.

06/05/2015 0

Υπουργείο ΟικονομικώνΜετά τη «ρύθμιση εξπρές», τη ρύθμιση «ότι πληρώνεις άλλα τόσα γλιτώνεις» και την τακτοποίηση των οφειλών σε 100 δόσεις, το υπουργείο Οικονομικών προετοιμάζεται να καταθέσει στη Βουλή άλλη μια νομοθετική ρύθμιση υπέρ των φορολογούμενων που έχουν εκκρεμότητες απέναντι στην εφορία.
Αυτή τη φορά, κερδισμένοι μπορούν να βγουν όσοι …ξέχασαν τα προηγούμενα χρόνια να υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις ή όσοι …λησμόνησαν να συμπληρώσουν τις δηλώσεις σωστά.

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, «υπόχρεοι φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων οι οποίοι δεν έχουν υποβάλει δήλωση, ή έχουν υποβάλει ανακριβή δήλωση για την καταβολή ή μη φόρων, τελών, ή εισφορών υπέρ του δημοσίου, θα μπορούν μέχρι μια προκαθορισμένη ημερομηνία να υποβάλλουν αρχικές ή τροποποιητικές, χρεωστικές ή μηδενικές δηλώσεις, για εισοδήματα που αποκτήθηκαν μέχρι και το φορολογικό έτος 2014 χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου ή τόκου.

Η καινούργια ρύθμιση θα είναι μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία για τους φορολογούμενους να ξεμπερδέψουν με όλες τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Για να προετοιμαστείτε καλύτερα, το fpress.gr εξασφάλισε όλο τον κατάλογο με τις φορολογικές δηλώσεις που θα μπορούν να κατατεθούν στην εφορία εκπρόθεσμα. Ο κατάλογος αυτός έχει ως εξής:

  •  Δεν θα υποβάλλονται τα πρόστιμα του άρθρου 54 του νόμου 4174/2013 εφόσον υποβληθούν εντός των προθεσμιών αρχικές ή συμπληρωματικές καταστάσεις και ισοζύγια του άρθρου 20 του ΚΒΣ ή καταστάσεις του άρθρου 10 του ΚΦΑΣ ή καταστάσεις συμφωνητικών της παραγράφου 16 του άρθρου 8 του νόμου 1882/1990 ή λοιπές δηλώσεις πληροφοριακού χαρακτήρα
  • Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής αρχικών ή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή πρόσθετου φόρου ή προστίμου ή τόκου για τις ακόλουθες φορολογίες:

1. Φόρος προστιθέμενης αξίας (αρχικές ή τροποποιητικές περιοδικές, έκτακτες ή εκκαθαριστικές δηλώσεις ΦΠΑ για πράξεις που διενεργήθηκαν μέχρι 31/12/2014 ανεξαρτήτως της προθεσμίας υποβολής τους.

2. Ανακεφαλαιωτικούς πίνακες ενδοκοινοτικών αποκτήσεων ή λήψεων υπηρεσιών και παραδόσεων αγαθών ή παροχών υπηρεσιών

3. Δηλώσεις Intrastat

4. Δηλώσεις αυτοτελούς φορολογίας εισοδημάτων των άρθρων 11,12,13 και 14 του ν. 2238/1994

5. Φόρου υπεραξίας από την αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων

6. Φόρου κύκλου εργασιών, φόρου ασφαλίστρων, τέλους συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας και τέλος καρτοκινητής τηλεφωνίας

7. Φόρου μεταβίβασης ακινήτων, φόρου αυτόματου υπερτιμήματος, τέλους συναλλαγής ακινήτων κλπ.