Δραστικές αλλαγές στη φορολογία – Ποιοι επιβαρύνονται με μεγάλο συντελεστή.

26/01/2016 0

100 δόσειςΤη φορολογική ελάφρυνση των αυτοαπασχολούμενων και των αγροτών που δηλώνουν χαμηλά εισοδήματα εξετάζει το υπουργείο Οικονομικών, στο πλαίσιο της διαδικασίας αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων.

Όπως γράφει η Ναυτεμπορική, το υπουργείο μελετά εισήγηση που προβλέπει ότι ο φορολογικός συντελεστής για ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.500 ευρώ θα μειωθεί από το 26% για τους αυτοαπασχολούμενους και από το 13% για τους αγρότες στο 10% ή και λίγο χαμηλότερα για τις δύο αυτές κατηγορίες φορολογουμένων.

Η εισήγηση αυτή είναι ενταγμένη στο ευρύτερο σχέδιο του υπουργείου για την κατάργηση της ισχύουσας σήμερα νομοθεσίας που ορίζει διαφορετικό φορολογικό συντελεστή για κάθε πηγή εισοδήματος και την καθιέρωση μιας ενιαίας φορολογικής κλίμακας, στην οποία θα φορολογείται το άθροισμα όλων των εισοδημάτων κάθε φυσικού προσώπου.

Η ένταξη των αλλαγών του καθεστώτος φορολόγησης των αγροτών στο ευρύτερο πλαίσιο αναμόρφωσης του συνόλου της νομοθεσίας για τη φορολογία εισοδήματος καθιστά προφανές ότι η ηγεσία του υπουργείου, έχοντας έρθει αντιμέτωπη με ένα ισχυρό κύμα αντιδράσεων από την πλευρά του αγροτικού κόσμου, προτίθεται πλέον να αποφύγει την εφαρμογή της «μνημονιακής» υποχρέωσης για αύξηση του συντελεστή αυτοτελούς φορολόγησης του αγροτικού εισοδήματος από το 13% στο 20% από το φορολογικό έτος 2016 και στο 26% από το φορολογικό έτος 2017.

Από την άλλη πλευρά, όμως, η υπαγωγή όλων των πηγών εισοδήματος σε μία ενιαία φορολογική κλίμακα θα επιβαρύνει με σημαντικές αυξήσεις φόρων μεγάλο αριθμό άλλων φορολογουμένων που αποκτούν εισοδήματα μεσαίου και μεγάλου μεγέθους από περισσότερες της μιας πηγές.

Κι αυτό διότι η άθροιση όλων των εισοδημάτων και η ενιαία φορολόγησή τους θα ανεβάσει το συνολικό φορολογητέο εισόδημα σε κλιμάκια με πολύ μεγαλύτερους συντελεστές φόρου από αυτούς που προβλέπει το ισχύον σήμερα σύστημα της αυτοτελούς φορολόγησης κάθε εισοδηματικής πηγής.

Συγκεκριμένα με βάση την ισχύουσα σήμερα νομοθεσία:

α) Το εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις φορολογείται με 22% μέχρι το επίπεδο των 25.000 ευρώ, με 32% από το επίπεδο των 25.001 έως το επίπεδο των 42.000 ευρώ και με 42% πάνω από το επίπεδο των 42.000 ευρώ.

Από τον φόρο που προκύπτει με βάση την κλιμακωτή αυτή φορολόγηση εκπίπτει ποσό 2.100 ευρώ εφόσον το ετήσιο εισόδημα είναι μέχρι 21.000 ευρώ
. Η έκπτωση του ποσού αυτού ισοδυναμεί με αφορολόγητο όριο 9.545 ευρώ.

Για εισοδήματα άνω των 21.000 ευρώ, η έκπτωση των 2.100 ευρώ μειώνεται κατά 100 ευρώ για κάθε 1.000 ευρώ ετησίου εισοδήματος και τελικά μηδενίζεται στο επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 42.000 ευρώ.

β) Το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, δηλαδή από την ατομική άσκηση εμπορικής επιχείρησης, επιχείρησης παροχής υπηρεσιών ή ελευθέριου επαγγέλματος, φορολογείται με 26% από το πρώτο ευρώ και μέχρι το όριο των 50.000 ευρώ, ενώ πάνω από το όριο αυτό ο συντελεστής αυξάνεται στο 33%.

γ) Το εισόδημα από γεωργική δραστηριότητα φορολογείται από το πρώτο ευρώ και στο σύνολό του με 13%.

δ) Το εισόδημα από ακίνητη περιουσία φορολογείται με 11% μέχρι τις 12.000 ευρώ και με 33% πάνω από το επίπεδο των 12.000 ευρώ.

Το βασικό σενάριο αναμόρφωσης της φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων που εξετάζει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών προβλέπει την καθιέρωση ενιαίας κλίμακας με την οποία θα φορολογείται το άθροισμα όλων των εισοδημάτων του κάθε φυσικού προσώπου από όλες τις πηγές.

Τα οφέλη και οι επιπλέον επιβαρύνσεις

Από τη νέα φορολογική κλίμακα θα ευνοηθούν ιδιαίτερα περίπου 1,5 εκατομμύριο φορολογούμενοι που δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μέχρι 9.500 ευρώ προερχόμενα μόνο από ατομικές επιχειρηματικές δραστηριότητες (εμπορικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις ή ελευθέρια επαγγέλματα) ή από γεωργικές εκμεταλλεύσεις ή από ακίνητα, καθώς ο φορολογικός συντελεστής σ’ αυτό το επίπεδο εισοδήματος θα μειωθεί:

-Από το 26% στο 10% για τους φορολογούμενους με εισοδήματα μόνο από επιχειρηματικές δραστηριότητες.

-Από το 13% στο 10% για τους φορολογούμενους με εισοδήματα μόνο από αγροτικές δραστηριότητες.

-Από το 11% στο 10% για τους φορολογούμενους με εισοδήματα μόνο από ακίνητα.

Αύξηση φόρων μεσαίων και υψηλών εισοδημάτων

Ωστόσο, από τους υπόλοιπους φορολογούμενους, όσοι δηλώνουν μεσαία και υψηλά εισοδήματα προερχόμενα από περισσότερες της μιας πηγές θα επιβαρυνθούν υπέρμετρα με σημαντικές αυξήσεις φόρων, καθώς η υπαγωγή του αθροίσματος όλων των εισοδημάτων σε ενιαία κλίμακα φορολόγησης θα έχει ως συνέπεια την άνοδο του συνολικού εισοδήματος σε επίπεδα φορολογικών κλιμακίων στα οποία θα ισχύουν υψηλότεροι συντελεστές φορολόγησης από αυτούς που προβλέπει το ισχύον σήμερα σύστημα αυτοτελούς φορολόγησης κάθε πηγής εισοδήματος.

πηγή: http://www.aftodioikisi.gr/