Ηλεκτρονική διασύνδεση του Ο.Ε.Ε. με τα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών για τον έλεγχο των λογιστών.

15/10/2013 0

ΟΕΕΤο Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας ανακοινώνει, μετά και την πρόσφατη συνάντηση με τον Γ.Γ.Δ.Ε. κ.Θεοχάρη, την ηλεκτρονική διασύνδεση του Ο.Ε.Ε. με τα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών.

Μετά την  έκδοση της ΠΟΛ 1228/2013 η οποία καταργεί την υποχρέωση  προσκόμισης στις ΔΟΥ  της επαγγελματικής ταυτότητας  Λ/Φ για την  υποβολή  έναρξης /μεταβολής  εργασιών, το Οικονομικό Επιμελητήριο της Ελλάδας (ΟΕΕ)  και η  Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων διασυνδέονται ηλεκτρονικά και ελέγχουν  τα φυσικά ή νομικά   πρόσωπα   που έχουν  υποβάλει έναρξη/μεταβολή εργασιών  ανά ΔΟΥ  σε κωδικούς  δραστηριότητας  λογιστή.
Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί ότι το πρόσωπο που έχει υποβάλει έναρξη /μεταβολή εργασιών  δεν πληροί  τις  προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματος ΛΦ  όπως προβλέπεται  από  το ΠΔ 340/1998, τότε αφαιρείται  η πρόσβασή του για την  ηλεκτρονική  υποβολή  των δηλώσεων  στα συστήματα του Υπουργείου Οικονομικών και  ενημερώνεται   το  Υπουργείο  Οικονομικών  για  διαγραφή  από το μητρώο  των ΔΟΥ. 
Για την ενημέρωση   των φορολογουμένων λειτουργεί  η  εφαρμογή «Αναζήτηση  στοιχείων  λογιστή»  στις  ιστοσελίδες  της ΓΓΠΣ και του ΟΕΕ, όπου οι φορολογούμενοι  μπορούν να διαπιστώσουν με την πληκτρολόγηση του ΑΦΜ του Λ/Φ  εάν είναι πιστοποιημένος χρήστης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του TaxisNet  όπου  τα στοιχεία των Λ/Φ εμφανίζονται  όπως  ακριβώς  παρέχονται από το ΟΕΕ στην ΓΓΠΣ και ενημερώνονται σε καθημερινή βάση.
Επισημαίνεται   ότι  για οποιαδήποτε δραστηριότητα  του  Λ/Φ  στις  Υπηρεσίες  του Υπουργείου Οικονομικών η ταυτοποίηση του Λ/Φ  γίνεται μόνο με την επίδειξη της  επαγγελματικής  ταυτότητας.