Το νέο ευνοϊκότερο καθεστώς για όσους αμείβονται με “μπλοκάκια”.

03/01/2015 0

ΜπλοκάκιΝα αξιοποιήσουν την «ευκαιρία» να μειώσουν το καθαρό φορολογητέο τους εισόδημα, δηλώνοντας δαπάνες σαν να ήταν επιχειρήσεις, παροτρύνει εμμέσως το υπουργείο Οικονομικών όσους μισθωτούς αμείβονται με «μπλοκάκι» κατά το 2015.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε, με αφορμή το νέο καθεστώς για την φορολόγηση των …«μπλοκάκηδων», το υπουργείο Οικονομικών διευκρινίζει ότι:

1. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα που είναι μισθωτοί λόγω ύπαρξης έμμισθης σχέσης εργασίας, αλλά παράλληλα έχουν αμοιβές και με «μπλοκάκι», φορολογούνταν για τα εισοδήματα του 2013 ως μισθωτοί για το σύνολο του εισοδήματός τους. Δεν είχαν έτσι τη δυνατότητα να εκπέσουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, με αποτέλεσμα η άθροιση του εισοδήματος από μισθωτή εργασία και του συνόλου του εισοδήματος από «μπλοκάκια» να οδηγεί σε φορολογική επιβάρυνση. Όπως είχε επισημανθεί και σε σχετικά δημοσιεύματα στις αρχές του 2014, ο τρόπος αυτός φορολόγησης συνεπαγόταν επιβάρυνση για όσους είχαν και εισοδήματα ως μισθωτοί.

2.  Με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, δίνεται η δυνατότητα και στους φορολογούμενους που έχουν εισοδήματα από μισθωτή εργασία και απασχολούνται επιπλέον με «μπλοκάκια» να εκπίπτουν τις επιχειρηματικές τους δαπάνες, όπως και όλοι οι άλλοι που έχουν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα.

3.  Αποφεύγεται επίσης έτσι, η ενδεχόμενη υπαγωγή σε υψηλότερο φορολογικό συντελεστή, στην οποία θα μπορούσε να οδηγήσει η αθροιστική φορολόγηση του εισοδήματος από «μπλοκάκια» μαζί με εισόδημα από μισθούς.

Στην ανακοίνωση του υπουργείου τονίζεται ακόμη ότι:

1. Οι φορολογούμενοι που αμείβονται με «μπλοκάκια», θα συνεχίσουν να καταβάλλουν μειωμένο τέλος επιτηδεύματος πεντακοσίων ευρώ (σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 31 παρ. 1 ν. 3986/2011 που διατηρείται σε ισχύ και με το νέο Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος).

πηγή:  http://www.newmoney.gr