Φόροι: Όλες οι ανατροπές για 8,5 εκατ. Έλληνες – 10 ερωτήσεις – απαντήσεις.

16/05/2016 0

ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣΑνατροπές στη φορολογία των εισοδημάτων 8,5 εκατομμυρίων φορολογούμενων φέρνουν η νέα κλίμακα φορολογίας εισοδήματος, τα νέα ποσά της μείωσης φόρου που είναι πλέον συνάρτηση με τον αριθμό των παιδιών μισθωτών και συνταξιούχων, η νέα κλίμακα υπολογισμού της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης που επιβάλλεται σε όσους έχουν εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ αλλά και η αύξηση των συντελεστών για όσους αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, η μερίσματα.

Οι πρώτοι που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους νέους φόρους είναι οι μισθωτοί και συνταξιούχοι με την ενεργοποίηση της νέας παρακράτησης φόρου στις μηνιαίες αποδοχές τους από τον Ιούνιο. Οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά που βρίσκονται στα χαμηλότερα εισοδηματικά κλιμάκια θα διαπιστώσουν μειώσεις στις μηνιαίες αποδοχές τους έως έως και 23 ευρώ. Οι αλλαγές στο φορολογικό φέρνουν και αυξήσεις μισθών-συντάξεων για λίγους τυχερούς φορολογούμενους χωρίς παιδιά οι οποίοι (κυρίως) βρίσκονται στην εισοδηματική ζώνη των 30.000 – 40.000 ευρώ.

Το νέο τοπίο που διαμορφώνεται στη φορολογία των εισοδημάτων που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 παρουσιάζει η «ΗτΣ» απαντώντας σε δέκα βασικά ερωτήματα.

1. Είμαι ιδιωτικός υπάλληλος χωρίς παιδιά. Ποιο είναι το νέο αφορολόγητο όριο που θα έχω για τα εισοδήματά μου;

Με τις αλλαγές που έγιναν στη φορολογία εισοδήματος οι μισθωτοί και συνταξιούχοι χωρίς παιδιά θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους για τα εισοδήματά τους καθώς το έμμεσο αφορολόγητο όριο μειώθηκε από τις 9.545 ευρώ στα 8.636 ευρώ μετά το «ψαλίδισμα» της έκπτωσης φόρου από 2.100 ευρώ σε 1.900 ευρώ. Το έμμεσο αφορολόγητο όριο είναι πλέον συνάρτηση της οικογενειακής κατάστασης του φορολογούμενου και συγκεκριμένα διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων παιδιών ως εξής:

• σε 8.636 ευρώ για φορολογούμενους χωρίς παιδιά μετά τη μείωση της έκπτωσης φόρου στα 1.900 ευρώ.

• σε 8.864 ευρώ για όσους έχουν ένα προστατευόμενο παιδί λόγω της μείωσης της έκπτωσης φόρου στα 1.950 ευρώ.

• σε 9.090 ευρώ για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους με δύο προστατευόμενα τέκνα μετά τη μείωση της έκπτωσης φόρου στις 2.000 ευρώ.

• σε 9.545 ευρώ για μισθωτούς και συνταξιούχους με τρία ή περισσότερα παιδιά, όσο δηλαδή είναι και σήμερα, λόγω της διατήρησης της έκπτωσης φόρου στα 2.100 ευρώ.

2. Οσοι έχουν εισόδημα άνω των 20.000 ευρώ δικαιούνται έκπτωση φόρου;

Βεβαίως. Το ποσό της έκπτωσης φόρου μειώνεται κατά 10 ευρώ ανά χίλια 1.000 ευρώ του φορολογητέου εισοδήματος από μισθούς και συντάξεις.

3. Ποια είναι η νέα κλίμακα φορολογία εισοδήματος και ποια εισοδήματα φορολογούνται με την κλίμακα αυτή;

Για τους φορολογούμενους που αποκτούν εισοδήματα από μισθωτές υπηρεσίες, συντάξεις, επιχειρηματική δραστηριότητα και αγροτική δραστηριότητα ο φόρος εισοδήματος για τα εισοδήματα που αποκτώνται από την 1η Ιανουαρίου 2016 θα υπολογίζεται πλέον με την νέα φορολογική κλίμακα και τους εξής συντελεστές:

• 22% για εισοδήματα έως 20.000 ευρώ.

• 29% για το τμήμα του εισοδήματος από 20.001 έως 30.000 ευρώ.

• 37% για το τμήμα του εισοδήματος από 30.001 έως 40.000 ευρώ

• 45% για εισοδήματα που υπερβαίνουν τις 40.000 ευρώ.

Επιπλέον, σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

4. Ποιοι φορολογούμενοι δικαιούνται την έκπτωση φόρου που προβλέπει ο νέος νόμος;

Έκπτωση φόρου θα έχουν οι μισθωτοί, οι συνταξιούχοι αλλά και οι αγρότες. Η μείωση είναι συνάρτηση με τον αριθμό των προστατευόμενων παιδιών και κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ.

5. Πώς θα φορολογούνται οι ελεύθεροι επαγγελματίες;

Τα εισοδήματα των ελεύθερων επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων θα φορολογούνται με την ίδια κλίμακα που ισχύει για τους μισθωτούς με την διαφορά ότι για τους συγκεκριμένους φορολογούμενους δεν εφαρμόζεται το έμμεσο αφορολόγητο όριο. Αυτό σημαίνει ότι τα εισοδήματα των φορολογούμενων αυτών θα φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Ωστόσο για την πλειονότητα των ελεύθερων επαγγελματιών θα προκύψουν φοροελαφρύνσεις καθώς ο συντελεστής 26% που επιβάλλονταν στους έχοντες εισοδήματα έως 50.000 ευρώ μειώνεται στο 22% για έχοντες εισοδήματα έως 20.000 ευρώ. Επιπλέον, σε όσους δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

6. Είμαι μισθωτός αλλά παράλληλα έχω εισοδήματα και από «μπλοκάκι». Πως θα φορολογηθώ;

Στην περίπτωση αυτή, τα εισοδήματα από τις δυο πηγές θα προστίθενται και θα φορολογούνται με την ενιαία κλίμακα. Στη συνέχεια θα αφαιρείται το ποσό της έκπτωσης φόρου που προβλέπεται ανάλογα με το ύψος του εισοδήματος και τον αριθμό των παιδιών. Ωστόσο η έκπτωση θα ισχύσει μόνο για το εισόδημα μόνο για το εισόδημα από μισθούς. Επιπλέον, στους έχοντες ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

7. Τι αλλάζει στην φορολογία των αγροτών;

Η αυτοτελής φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος με 13% από το πρώτο ευρώ καταργείται και στο εξής θα ισχύει και για τους αγρότες αφορολόγητο όριο εισοδήματος διαμορφούμενο από 8.636 έως 9.545 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευόμενων τέκνων και κλίμακα φορολόγησης με περισσότερους του ενός συντελεστές φόρου. Ταυτόχρονα όμως, ο νέος νόμος περιλαμβάνει διάταξη για τον συνυπολογισμό των βασικών αγροτικών ενισχύσεων στα ακαθάριστα έσοδα των αγροτών που λαμβάνονται υπόψη για τον προσδιορισμό των φορολογητέων καθαρών εισοδημάτων τους. Οι βασικές αυτές ενισχύσεις θα προστίθενται στα έσοδα των αγροτών από τις πωλήσεις των προϊόντων τους και έτσι θα αυξάνουν το ύψος των συνολικών ακαθάριστων εσόδων που θα λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των τελικών φορολογητέων αγροτικών εισοδημάτων.

Η φορολόγηση του αγροτικού εισοδήματος θα γίνεται με βάση φορολογική κλίμακα στην οποία θα ισχύουν συντελεστές φόρου 22% – 45%. Το αφορολόγητο θα παρέχεται στους αγρότες με την μορφή έκπτωσης φόρου, το ανώτατο ποσό της οποίας θα κυμαίνεται από 1.900 έως 2.100 ευρώ ανάλογα με τον αριθμό των προστατευομένων παιδιών. Επιπλέον, σε όσους αγρότες δηλώνουν ετήσια εισοδήματα μεγαλύτερα των 12.000 ευρώ θα επιβάλλεται η νέα αναμορφωμένη ειδική εισφορά αλληλεγγύης η οποία θα υπολογίζεται με συντελεστές κλιμακούμενους από 2,2% έως 10%.

8. Πώς θα φορολογηθούν οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα; Ποιοι θα κληθούν να πληρώσουν περισσότερους φόρους;

Για τα εισοδήματα από ακίνητα, παραμένει η αυτοτελής κλίμακα φορολόγησης, αλλά οι συντελεστές φόρου 11% και 33% αυξάνονται σε 15% και 35%, ενώ προστίθεται και νέος ακόμη πιο υψηλός συντελεστής 45% για ετήσια ποσά ενοικίων και λοιπών εισοδημάτων από ακίνητα, πάνω από 35.000 ευρώ. Οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα (ενοίκια κ.λπ.) μέχρι 12.000 ευρώ το χρόνο, θα δουν τα φορολογικά τους βάρη να αυξάνονται κατά 36,36%. Όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από ακίνητη περιουσία πάνω από 12.000 ευρώ και μέχρι 35.000 ευρώ το χρόνο θα πληρώσουν επιπλέον φόρο από 480 έως και 920 ευρώ το χρόνο. Οι φορολογούμενοι με ετήσια εισοδήματα άνω των 35.000 ευρώ από ενοίκια θα πληρώνουν φόρους αυξημένους κατά ποσά άνω των 1.000 ευρώ το χρόνο.

9. Για ποιες επιχειρήσεις αλλάζει ο φορολογικός συντελεστής;

Για τις προσωπικές εταιρείες (Ο.Ε., Ε.Ε., κοινωνίες, συνεταιρισμοί κ.α.) που τηρούν απλογραφικά βιβλία. Οι επιχειρήσεις αυτές ο συντελεστής φορολόγησης των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν φορολογούνται πλέον με συντελεστή 29% και όχι με δύο συντελεστές (26% και 33% για κέρδη άνω των 50.000 ευρώ).

10. Πώς θα φορολογηθούν τα μερίσματα;

Ο συντελεστής φορολόγησης και παρακράτησης των μερισμάτων αυξάνεται από 10% σε 15%.

πηγή: http://www.imerisia.gr/