Όλες οι δράσεις στήριξης των ανέργων που “τρέχουν” ή αναμένονται.

06/06/2013 0

ΟΑΕΔΣυνολικό πίνακα και στοιχεία με όλες τις δράσεις στήριξης των ανέργων που «τρέχουν» ή αναμένονται ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών μετά την ολοκλήρωση της Διυπουργικής σύσκεψης παρουσία εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ για το νέο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας που τελικά θα αφορά σε πρώτη φάση 50.000 ανέργους.

Σύμφωνα με το υπουργείο σε εξέλιξη βρίσκονται ή αναμένονται 25 προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας,  άλλα 8 προγράμματα «τρέχουν» από άλλα προγράμματα του ΕΣΠΑ και  δράσεις για περίπου 38.500 ανέργους υλοποιούνται από το  πρόγραμμα «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων».

Από το υπουργείο Ανάπτυξης υλοποιούνται δράσεις ύψους περίπου 207 εκατ. ευρώ, για περίπου 38.500 ανέργους από το ΕΠ «Εθνικό Αποθεματικό Απροβλέπτων», ενώ σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται:

• “Προγράμματα συμβουλευτικής και κατάρτισης με σκοπό την αντιμετώπιση των 5.500 απολυμένων-ανέργων στους κλάδους λιανικού εμπορίου, εμπορίας – διακίνησης και συντήρησης αυτοκινήτων και κατασκευών δομικών υλικών”, προϋπολογισμού 25 εκατ. ευρώ.

• “Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και συμβουλευτικής με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών δεξιοτήτων 1.500 ανέργων και επαπειλούμενων ανέργων στους βιομηχανικούς κλάδους της ευρύτερης περιοχής του Πειραιά”, προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ.

• “Κατάρτιση Άνεργων Ναυτικών και Παροχή Επαγγελματικής Πιστοποίησης”, προϋπολογισμού 27 εκατ. ευρώ (20.000 ωφελούμενοι έως σήμερα).

• Δράσεις προϋπολογισμού 3.66 εκατ. ευρώ για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας από ομαδικές απολύσεις με κλαδική διάσταση (όμιλος “Ασπίς”).

• “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας”, προϋπολογισμού 40 εκατ. ευρώ. Ενισχύονται περίπου 2000 άνεργες, απολυμένες ή απειλούμενες από ανεργία γυναίκες για την ίδρυση νέων επιχειρήσεων.

• Ολοκληρωμένες δράσεις για την άμεση αντιμετώπιση απωλειών θέσεων εργασίας στο Νομό Καστοριάς, ύψους 7,4 εκατ. ευρώ, το οποίο περιλαμβάνει ενίσχυση 300 Νέων Θέσεων Εργασίας (ΝΘΕ) για ανέργους, ενίσχυση επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 170 ανέργων (Νέοι Ελεύθεροι Επαγγελματίες – ΝΕΕ), καθώς και ενέργειες κατάρτισης 500 ανέργων.

• “Ολοκληρωμένο σχέδιο παρέμβασης για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους, μέσω δράσεων συμβουλευτικής και κατάρτισης, καθώς και στήριξης της απασχόλησης σε περιοχές που υφίστανται τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης”, προϋπολογισμού 72 εκατ. ευρώ, το οποίο αφορά κατά κύριο λόγο στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους.

• Παράλληλα, πρόσφατα ξεκίνησε και η δράση  “Αναβάθμιση επαγγελματικών δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μέσω κατάρτισης στον πρωτογενή τομέα στις 8 Περιφέρειες Αμιγούς Στόχου 1” για 7.000 ανέργους και 1.500 αυτοαπασχολούμενους και υποαπασχολούμενων στον αγροτικό τομέα, προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ και ο Οργανισμός «Δήμητρα» που έχει εξειδίκευση σε κατάρτιση για αγροτικά ζητήματα έχει ξεκινήσει τη υλοποίηση.

Εξάλλου, από το υπουργείο Εργασίας βρίσκονται σε εξέλιξη τα παρακάτω προγράμματα:

1. Τοπικά Προγράμματα Στήριξης της Απασχόλησης (ΤΟΠΣΑ).
2. Υποστήριξη των επιχειρήσεων για την απασχόληση προσωπικού υψηλής επιστημονικής κατάρτισης.
3. Ειδικό διετές πρόγραμμα ενίσχυσης εργοδοτών με επιχορήγηση των συνολικών ασφαλιστικών εισφορών.
4. Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, σε ιδιωτικές με επιδότηση των ασφαλιστικών  εισφορών.
5. Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων πτυχιούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα, έως 35 ετών.
6. Πρόγραμμα Επιχορήγησης επιχειρήσεων της τοπικής αυτοδιοίκησης για την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-64 ετών.
7. Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών.
8. Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Τομέας Ναυτιλίας.
9. Επιταγή Εισόδου στην Αγορά Εργασίας για άνεργους νέους έως 29 ετών. Τομέας Τουρισμού.
10. Προγράμματα κοινωφελούς εργασίας στον τομέα του πολιτισμού για νέους.
11. Επιχειρηματικότητα στην  Ύπαιθρο.
12. Προώθηση καινοτομικής επιχειρηματικό-τητας νέων και συμβουλευτική καθοδήγηση επιχειρηματιών.
13. Προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης.
14. Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων με χρήση του νέου συστήματος των επιταγών κατάρτισης (voucher).
15. Προγράμματα διαρθρωτικής προσαρμογής επιχειρήσεων.
16. «Εναρμόνιση οικογενειακής κι επαγγελματικής ζωής» –
17. Πρόγραμμα Παιδικών Σταθμών.
18. Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες (ΤΟΠ/ΕΚΟ).
19. «Εθνικό Δίκτυο Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας».
20. Παρεμβάσεις για ευπαθείς κοινωνικά ομάδες (ΕΚΟ).
21. Προγράμματα για άτομα με αναπηρία ή απεξαρτημένα ή/και υπό απεξάρτηση.
22. Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων.
23. Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) και
24. Κέντρα Διημέρευσης – Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Ειδικές Ανάγκες.
25. Υλοποίηση  δράσεων ενίσχυσης της Κοινωνικής οικονομίας.

πηγή: http://www.capital.gr/home.asp